Research Project : 202 record
Feeding techniques during artificial insemination and early gestation for increasing of conception rate
เทคนิคการให้อาหารในระหว่างการผสมเทียมและตั้งท้องเพื่อเพิ่มอัตราการผสมติด
Health foods derived from fish muscle and byproducts of Nile tilapia processing
อาหารสุขภาพจากเนื้อปลานิลและผลิตผลพลอยได้จากการแปรรูปปลานิล
Sustainable Thai Native Beef Cattle Productivity Research Program
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคพื้นเมืองไทยอย่างยั่งยืน
Thai Native Beef Cattle Energy Requirement Research Project
วิจัยค่าความต้องการโภชนะพลังงานในโคพื้นเมืองไทย
Evaluation of Fisheries Resources Potential in Khon KaenProvince for a Sustainable Use
การประเมินศักยภาพของทรัพยากรประมงในจังหวัดขอนแก่นเพื่อการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน
Natural Food Availability and Stomach Content of Fishin Ben Swamp, Manjakiri District, Khon KaenProvince, Thailand
อาหารธรรมชาติและองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารของปลาในหนองเบน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
Study of digestive enzymes in catfish and Cyprinid fish collected from Ben Swamp, Manjakiri district, Khon Kaen Province, Thailand
การศึกษาเอนไซม์ย่อยอาหารในทางเดินอาหารของปลาเศรษฐกิจกลุ่มปลาไม่มีเกล็ด (catfish) และวงศ์ปลาตะเพียนในหนองเบน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
Evaluation of Biological Activities and Integrated Development of Functional Food from Mamao Pomace (Antidesma spp.)
การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ และการพัฒนาต่อยอดเพื่อผลิตอาหารสุขภาพจากกากมะเม่าหลวง
Research and development of agricultural technology to increase the potential of sustainable poultry production in Northeast Thailand
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์ปีกอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Antioxidant diet in dairy cattle for improve reproductive performance and high quality milk production
การใช้อาหารต้านอนุมูลอิสระในโคนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์และการผลิตน้ำนมคุณภาพสูง
Developing of nutrients standard of leaf and soil for optimum fertilizing of rubber tree in Northeastern
การพัฒนาค่ามาตรฐานอาหารในใบและดินเพื่อการใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสมของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Economic potential of Thai Rat Tailed Radish-second year
ศักยภาพเชิงเศรษฐกิจของผักขี้หูด-ปีที่2
Consume behavior toward proteins and peptides of functional food in urban lifestyle
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมสุขภาพประเภทโปรตีนและเปปไทด์ในวิถีชีวิตคนเมือง
Effects of Spent Wash Liquor on Nutrients Loading and Water Quality in Nam Phong Watershed and Its Toxicity in Nile Tilapia
ผลกระทบของน้ำกากส่าต่อธาตุอาหารพืชและคุณภาพน้ำในลุ่มแม่น้ำพอง และความเป็นพิษของน้ำกากส่าในปลานิล
Increasing efficiency in health promotion of dairy cattle for high quality milk production
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมด้านการส่งเสริมสุขภาพเพื่อการผลิตน้ำนมดิบคุณภาพสูง
The development and evaluation of a program to promote the consumption of Thai rat tailed radish -second year
การพัฒนาและประเมินโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการรับประทานผักขี้หูด –ปีที่2
Utilization of Technologies for Producing Value-added Commodities and Low Cost Aquatic Animal Feed from Tilapia Processing By-products
การใช้เทคโนโลยีเพื่อผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มและอาหารสัตว์น้ำต้นทุนต่ำ จากเศษเหลือของอุตสาหกรรมแปรรูปปลานิล
Techniques to Utilize By-products from Tilapia Processing Manufactory to Produce Low Cost Feeds for Aquatic Animals
เทคนิคการใช้เศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลานิล เพื่อผลิตอาหารต้นทุนต่ำในการเลี้ยงสัตว์น้ำ
Technologies for Producing Value-added Food and Leather Commodities from Tilapia Processing Industry By-products
เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มประเภทอาหารและหนังปลาฟอกย้อม จากเศษเหลือของอุตสาหกรรมแปรรูปปลานิล
Development of healthy burger produced from Nile Tilapia by-product meat
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ปลาเพื่อสุขภาพจากเศษเหลือเนื้อปลานิล
Using of fungal fermented cassava pulp and agro-industrial waste as feedstuffs in poultry rations on growth performance, digestibility and carcass quality
การใช้โปรตีนหมักจากผลพลอยได้ทางการเกษตรและเศษเหลือทิ้งเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ในสูตรอาหารสัตว์ปีกต่อสมรรถนะการผลิต การย่อยได้ และคุณภาพซาก
Effect of dietary supplementation of coconut oil onproductive performance, carcass quality and coccidian control in broilers
การใช้น้ำมันมะพร้าวในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพซาก และการควบคุมโรคบิดในไก่เนื้อ
Effect of dietary supplementation of Kaentawan (Jerusalem artichoke; Helianthus tuberosus L.) on productive performance and carcass quality of aquatic animals in commercial production III. Study on White leg shrimp (Litopenaeus vannamei)
ผลการเสริมแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke ;Helianthus tuberosus. L.) ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพผลผลิตของสัตว์น้ำที่เลี้ยงเชิงการค้า 3. การศึกษาในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
Effects of Lactobacillus spp. supplementation in sorghum silage on silage quality and feed utilization of Thai native cattle.
อิทธิพลของการเสริมเชื้อแลกโตแบซิลลัสในข้าวฟ่างหมักต่อคุณภาพและการใช้ประโยชน์อาหารหมักในโคเนื้อพื้นเมืองไทย
Increasing the Potential and Stability of Kaentawan Production forCommercial and Industrial Utilization Phase II
การเพิ่มศักยภาพและเสถียรภาพการผลิตแก่นตะวันเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม ระยะที่ 2
Study on bioactivity of vitamin B-6 and metabolites isolated from the bacterial culture broth of Rhizobium sp. 6.1C1
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของวิตามินบีหกและเมตาบอไลท์ที่แยกจากอาหารเลี้ยงเชื้อ Rhizobium sp. 6.1C1
Developing of nutrients standard of leaf and soil for optimum fertilizing of rubber tree in Northeastern
การพัฒนาค่ามาตรฐานอาหารในใบและดินเพื่อการใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสมของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Product Development and Market Testing of Dietary Supplement Products from Broken-Milled Rice and By-Product of Organic Hommali Rice for Commercialization
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากปลายข้าวและผลพลอยได้ของข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
Natural Food Availability and Stomach Content of Fish In Bung Kaeng Nam Ton, Muang District, Khon Kaen Province, Thailand
อาหารธรรมชาติและองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารของปลาในบึงแก่งน้ำต้อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
Study ofdigestive enzymesin economic fish collected from Bung Kaeng Nam Ton, Muang district, Khon Kaen Province,Thailand
การศึกษาเอนไซม์ย่อยอาหารในทางเดินอาหารของปลาเศรษฐกิจในบึงแก่งน้ำต้อน อ. เมือง จ. ขอนแก่น
Developing media for Tissue culture of KaenTawan to Promote theaccumulation of Inulins
การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแก่นตะวันที่ส่งเสริมการสะสมของสารอินนูลิน
Development of Dietary Supplement Products fromBroken Milled Rice and By-Product of Organic Hommali Rice in Roi-Kaen-Sarn-Sin Area
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากปลายข้าวและผลพลอยได้ของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ด้วยในพื้นที่ร้อยแก่นสารสินธุ์
Development of fermented total mix ration by microorganisms for Increasing feed utilization and high quality milk composition of dairy cattle
การพัฒนาอาหารสูตรรวมหมักจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มคุณภาพการย่อยได้ของอาหารและเพิ่ม คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมโค
Evaluation of Fisheries Resources Potential in Khon KaenProvince for a Sustainable Use
การประเมินศักยภาพของทรัพยากรประมงในจังหวัดขอนแก่นเพื่อการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน
Increasing efficiency in health promotion of dairy cattle for high quality milk and functional milk production
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมด้านการส่งเสริมสุขภาพเพื่อการผลิตน้ำนมดิบคุณภาพสูงและน้ำนมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้ดื่ม
Effects of fungal fermented protein as feedstuffs in poultry rations on growth performance, digestibility and carcass quality
ผลการใช้กากเอทานอลหมักเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ในสูตรอาหารสัตว์ปีก ต่อสมรรถนะการผลิต การย่อยได้ และคุณภาพซาก
Efficacy of the combination of coconut oil and turmeric powder supplementation in diets on the productive performance, carcass quality and coccidia control inbroilers
ประสิทธิภาพการใช้น้ำมันมะพร้าวร่วมกับการเสริมสมุนไพรขมิ้นชันในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพซาก และการควบคุมเชื้อบิดในไก่เนื้อ
Technologies for Producing Value-added Food and Leather Commodities from Tilapia Processing Industry By-products
เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มประเภทอาหารและหนังปลาฟอกย้อม จากเศษเหลือของอุตสาหกรรมแปรรูปปลานิล
Utilization of Technologies for Producing Value-added Commodities and Low Cost Aquatic Animal Feed from Tilapia Processing By-products
การใช้เทคโนโลยีเพื่อผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มและอาหารสัตว์น้ำต้นทุนต่ำ จากเศษเหลือของอุตสาหกรรมแปรรูปปลานิล
Techniques to Utilize By-products from Tilapia Processing Manufactory to Produce Low Cost Feeds for Aquatic Animals
เทคนิคการใช้เศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลานิล เพื่อผลิตอาหารต้นทุนต่ำในการเลี้ยงสัตว์น้ำ
Efficiency Improvement of Sugarcane Production in Sandy Soils of the Northeast
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในเขตดินทราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Food Sustainable of Community in Chi Watershed under Crop Zoning and Climate Change
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนลุ่มน้ำชีภายใต้การผลิตตามเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
Efficacy of Thai Montmorillonite and Turmeric on Reduction of Aflatoxin B1 Toxicity Contaminated in Diet of Broiler
ประสิทธิภาพมอนต์โมริลโลไนต์จากแหล่งดินในประเทศไทยเสริมฤทธิ์ด้วยขมิ้นชันในการลดพิษอะฟลาทอกซินปนเปื้อนในอาหารไก่เนื้อ
Potential application of bioactive subtilosin A for food preservation
การใช้ประโยชน์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ subtilosin A ในการถนอมอาหาร
Development of Functional Food fromNelumbo nucifera
การพัฒนาอาหารสุขภาพจากบัวหลวง
Research and development of agricultural technology to increase the potential of sustainable poultry production in Northeast Thailand
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์ปีกอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Exploitation of Edible and Economic Insects of Community Forests (Plant Genetic Conservation Project) in Ban Fang and Munjakeeri Districs, Khon Kaen Province
การใช้ประโยชน์จากแมลงกินได้และแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจของป่าชุมชน อ.บ้านฝาง และ อ.มัญจาคีรี ในโครงการ อพ.สธ. จังหวัดขอนแก่น
Biological activities of Gac fruit on metabolic syndrome, its bioactive ingredient process and the development of health food product
ฤทธิ์ทางชีวภาพของฟักข้าวต่อภาวะเมแทบอลิกซินโดรม กระบวนการแปรรูปสารสำคัญ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ
Development of Product Concept and Marketing Strategy for Dietary Supplement Produced from Broken-Milled Rice and By-Product of Organic Hommali Ricein Roi-Kaen-Sarn-Sin Area
การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาดอาหารเสริมสุขภาพจากปลายข้าวและผลพลอยได้ของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในพื้นที่ร้อยแก่นสารสินธุ์
Business and Cost-Benefit Analysis of Dietary Supplement Products from Broken-Milled Rice and By-Product of Organic Hommali Rice in Roi-Kaen-Sarn-Sin Area
การวิเคราะห์ธุรกิจและต้นทุนผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากปลายข้าวและผลพลอยได้ของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในพื้นที่ร้อยแก่นสารสินธุ์
Development of prototype of functional food againstmyofascial pain fromNelumbo nuciferaleaves
การพัฒนาอาหารสุขภาพต้นแบบเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังจากใบบัวหลวง
Development of prototype of functional food to prevent anddecreases risk of metabolic syndrome from leaves of Nelumbo nucifera.
การพัฒนาอาหารสุขภาพต้นแบบเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคอ้วนลงพุงจากใบบัวหลวง
evelopment of prototype of functional food to prevent anddecreases risk of diabetic nephropathy from leaves of Nelumbo nucifera
การพัฒนาอาหารสุขภาพต้นแบบเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคไตในหนูเบาหวานจากใบบัวหลวง
Quality improvement of foam-mat dried Gac aril powder and quality changes during storage
การปรับปรุงคุณภาพของเยื่อฟักข้าวผงแห้งจากการทำแห้งแบบโฟมและการเปลี่ยนคุณภาพระหว่างการเก็บ
Developing Media for Tissue Culture of Kaentawan to Promote the Accumulation of Inulins
การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแก่นตะวันที่ส่งเสริมการสะสมของสารอินนูลิน
Production, purification and characterization of xylanase from ascomycetous fungi isolated from the forest soil in Plant Genetic Protection Area Ubon Jungle Park by cultivation with solid state fermentation
การผลิตเอนไซม์ การทำบริสุทธิ์ และคุณลักษณะของเอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อรา ascomycetes ที่แยกจากกดินป่าไม้ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชสัตว์ป่าอุบลราชธานี ด้วยการเพาะเลี้ยงด้วยการหมักแบบอาหารแข็ง
The study of dietary protein types to immunity response and high quality milk protein production in dairy cattle by proteomics technique
การศึกษารูปแบบอาหารโปรตีนที่ให้ต่อการสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างโปรตีนคุณภาพสูงในน้ำนมโคด้วยเทคนิค Proteomics
Utilization of beta;-glucan from yeast to enhance productive
การใช้เบต้ากลูแคนจากยีสต์ในการเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
The study of microbial diversity changes in the rumen by using beta;-glucan from yeast as ruminant feeds
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักจากการใช้เบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
The utilization of beta;-glucan from yeast in lactating dairy ration
การใช้ประโยชน์ของกากเบต้ากลูแคนจากยีสต์ในสูตรอาหารสำหรับโคนม
Efficiency Improvement of Sugarcane Production in Sandy Soils of the Northeast
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในเขตดินทราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Evaluation of Fisheries Resources Potential in Khon KaenProvince for a Sustainable Use
การประเมินศักยภาพของทรัพยากรประมงในจังหวัดขอนแก่นเพื่อการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน
Natural Food Availability and Stomach Content of FishIn Bung Thung Phung Phut, Khon Kaen Province,Thailand
อาหารธรรมชาติและองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารของปลาในบึงทุ่งพึงพืด จังหวัดขอนแก่น
Study ofdigestive enzymesin some economic fish collected from Bung Thung Phung Phut, Khon Kaen Province,Thailand
การศึกษาเอนไซม์ย่อยอาหารในทางเดินอาหารของปลาเศรษฐกิจบางชนิดในบึงทุ่งพึงพืด จ. ขอนแก่น
The Study on Energy Management System of Small and Medium Food Industry in Middle North East of Thailand
การศึกษาระบบการบริหารจัดการพลังงานของอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย
Study on bioactivity of vitamin B-6 and metabolites isolated from the bacterial culture broth of Rhizobium sp. 6.1C1
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของวิตามินบีหกและเมตาบอไลท์ที่แยกจากอาหารเลี้ยงเชื้อ Rhizobium sp. 6.1C1
Evaluation of biochemical composition and mass production of high carotenoid photosynthetic bacteria, Rhodopseudomonas faecalis by batch cultivation as diet for aquaculture
การศึกษาองค์ประกอบทางชีวเคมีและการผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสง Rhodopseudomonas faecalis ที่มีแคโรทีนอยด์สูงโดยการเพาะเลี้ยงแบบกะเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำ
Development of nutrient standard in leaves and soil for optimum fertilizer supply of rubber tree clone RRIT251
การพัฒนาค่ามาตรฐานอาหารในใบและดินเพื่อการใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสมของยางพาราสายพันธุ์ สวย.251
Value added of food industry byproducts Applications of protein hydrolysates as antimicrobial agent and antioxidant in foods
การเพิ่มมูลค่าของวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร การใช้ประโยชน์ของโปรตีนไฮโดรไลเสทเพื่อเป็นสารต้านจุลินทรีย์และสารต้านการเกิดออกซิเดชันในอาหาร
Inhibition of frozen-induced oxidation by protein hydrolysates derived from various sources in frozen phosphate-free tilapia fish ball mixed with fish processing byproducts
การยับยั้งการเกิดออกซิเดชันในลูกชิ้นปลานิลไร้ฟอสเฟตแช่แข็งผสมเศษเหลือจากการแปรรูปปลาด้วยโปรตีนไฮโดรไลเสทจากแหล่งต่างๆ
Changes of Soil Properties after Growing of Salt Tolerate Tree to be used as Energy Tree on Highly Salt Affected Area in Northeastern Thailand
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดินภายหลังการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มที่ใช้เป็นพืชพลังงานบนพื้นที่ดินเค็มจัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Seed Pelleting with Plant Nutrients on Quality and Storability of Tobacco Seed
การพอกเมล็ดด้วยธาตุอาหารพืชที่มีผลต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ยาสูบ
Use of sprayed and rice bran microencapsulated bacteria probiotics as health promoting supplements in broiler chicken
การใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกแบบพ่นและเคลือบบนรำข้าวเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไก่เนื้อ
Production of passion fruit aril powder by using foam-mat drying technique and its application in food system
การผลิตเยื่อหุ้มเมล็ดเสารสผงแห้งโดยเทคนิคการทำแห้งแบบโฟมแมทและการประยุกต์ใช้ในระบบอาหาร
Increasing the efficiency of calcium accumulation in tadpole: the new calcium rich source
การเพิ่มประสิทธิภาพการสะสมแคลเซียมของลูกอ๊อดกบนาเพื่อการส่งเสริมให้เป็นแหล่งอาหารใหม่ที่อุดมไปด้วยแคลเซียม
Stomach Content and TrypsinandChymotrypsin Ratio (T/C ratio) of Fish inHuai Suea Ten Wetland Site, Nam Phong District, Khon Kaen Province
องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารและสัดส่วนของเอนไซม์ทริปซิน และไคโมทริปซิน (T/C ratio) ของปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
Inclusion of fresh cassava root in total mixed ration with high level of sulfur on feed utilization, milk production and health status in dairy lactating cows
การใช้หัวมันสำปะหลังสดในสูตรอาหารโคนมร่วมกับกำมันถันระดับสูง ต่อการใช้ประโยชน์อาหาร การให้ผลผลิตน้ำนม และสุขภาพของโครีดนม
Supplementation of fresh cassava root on feed intake, digestibility, rumen fermentation and rumen microorganism in Thai native cattle fed concentrate containing high sulfur
การเสริมหัวมันสำปะหลังสด ต่อการกินได้ การย่อยได้ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และจุลินทรีย์ในรูเมนของในโคเนื้อพื้นเมืองที่ได้รับอาหารข้นที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบระดับสูง
Comparatives study ofdigestive enzymesin an economic fishes collected from Nong Harn Lake, Kumphawapi district, Udonthani Province, Thailand
การศึกษาเปรียบเทียบเอนไซม์ย่อยอาหารในทางเดินอาหารของปลาเศรษฐกิจในหนองหาน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
Evaluation Nutrient Use Efficiency of Some Sugarcane Elite Lines under Upland and Lowland Paddy Field in Northeastern Thailand
การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินภายหลังการเปลี่ยนแปลงจากนาข้าวเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยในสภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Developing Media for Tissue Culture of Kaentawan to Promote theAccumulation of Inulins
การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแก่นตะวันที่ส่งเสริมการสะสมของสารอินนูลิน
Germplasm Evaluation and Varietal Improvement of Chai Seed (Salvia hispanica L.) by Ethyl MethanesulfonateInduced mutation
การประเมินเชื้อพันธุกรรมและปรับปรุงพันธุ์เมล็ดเจีย (Salvia hispanica L.) โดยชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยสาร Ethyl methanesulfonate
Integration of Sufficiency Economy and Home-Temple-School to Promote Food Consumption Behaviour towards Healthy Early Life in Northeast of Thailand
การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับบ้านวัดโรงเรียนในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารมุ่งเป้าสู่สุขภาพดีวิถีชีวิตวัยเด็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
Microbiological quality assessment of raw salmon and tuna as a source for sushi and sashimi menu in Khon Kaen Metropolis and antimicrobial patterns of the isolates
การประเมินคุณภาพทางจุลชีววิทยาของปลาแซลมอนดิบ และปลาทูน่าดิบ ที่นำมาปรุงเมนู ซูชิ และซาชิมิ ในเทศบาลนครขอนแก่น และการดื้อยาของเชื้อที่แยกได้
Efficacy of Thai bentonite and turmeric toameliorate toxicities ofaflatoxin B1 contaminated in diet in terms of growth performance,blood indices, immunity and pathology of broiler
ประสิทธิภาพเบนโทไนท์ของไทยเสริมฤทธิ์ด้วยขมิ้นชันในการลดพิษอะฟลาทอกซินปนเปื้อนในอาหารในแง่สมรรถนะการผลิต ดัชนีค่าเลือด ภูมิคุ้มกันและพยาธิสภาพในไก่เนื้อ
Efficacy of oral vaccine coated with chitin-chitosan and collagen to prevent streptococcal infection in tilapia fish
ประสิทธิภาพวัคซีนชนิดกินเคลือบไคตินไคโตซานและคอลลาเจนในการป้องกันโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล
Use of sprayed and rice bran microencapsulated bacteria probiotics as health promoting supplements in broiler chicken
การใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกแบบพ่นและเคลือบบนรำข้าวเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไก่เนื้อ
Utilization of fresh cassava root with sulfur as ruminant feed
การใช้ประโยชน์หัวมันสำปะหลังสดร่วมกับกำมะถันเพื่อเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
Potential of Chai Seed (Salvia hispanica L.) Production for Functional Food Utilization
ศักยภาพการผลิตเมล็ดเจีย (Salvia hispanica L.) สำหรับพัฒนาเป็นพืชอาหารเพื่อสุขภาพ
Production of Functional Foods Powder from Mamao using Encapsulation
การผลิตอาหารผงเพื่อสุขภาพจากมะเม่าโดยการเอนแคปซูเลชั่น
Efficiency Improvement of Sugarcane Production under the Northeast of Thailand Conditions
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในสภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Saltand odor replacement enhances saltiness perception for low sodium foodandproduction technology transfer to commercialization
การใช้สารทดแทนเกลือร่วมกับกลิ่นเพื่อเสริมการรับรู้รสเค็มสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเกลือต่ำและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่การพาณิชย์
Evaluation of Fisheries Resources Potential and Fisheries ResourcesManagement in Middle Northeastern Part for a Sustainable Use (Phase 2)
การประเมินศักยภาพของทรัพยากรประมงเพื่อการใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ระยะที่ 2)
การผลิตกรดแลคติกชนิดแอลจากเศษอาหารโดยแบคทีเรียบาซิลลัสสายพันธุ์ที่เจริญได้ที่อุณหภูมิสูงเพื่อใช้เป็นโมโนเมอร์สำหรับผลิตพลาสติกชีวภาพ
การพัฒนาสารสกัดจากเมล็ดหมามุ่ยไทยเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุง ความเจริญพันธุ์ในภาวะเครียด
ประสิทธิภาพสารดูดซับเบนโทไนท์ของไทยในการลดพิษอะฟลาทอกซินปนเปื้อนในอาหารปลานิล
ผลของวิธีปรุงอาหารต่อปริมาณสารหนู แคดเมียม และตะกั่วในอาหารที่มาจาก ปศุสัตว์
การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพโดยใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกและพรีไบโอติก
สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการผลิตโปรตีนเซลล์เดียวที่มีแคโรทีนอยด์สูงจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง Rhodopseudomonas faecalis PA2 โดยใช้กากน้ำตาลอ้อยเป็นแหล่งคาร์บอน
ประสิทธิภาพสารดูดซับไดอะตอมไมท์จากแหล่งดินในประเทศไทยในการลดพิษอะฟลาทอกซินปนเปื้อนในอาหารเป็ดเนื้อ
ผลของเอนไซม์โปรตีเอสต่อประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนของปลานิลที่ให้อาหารสูตรทดแทนปลาป่นด้วยแหนแดง
ผลของสภาวะการทอดด้วยลมร้อนต่อคุณลักษณะของแก่นตะวันทอด
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราวงศ์ Xylariaceae ในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดต่างๆ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนลุ่มน้ำโขงอีสานตามการผลิตตามเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจ
กลไกการปรับตัวของข้าวต่อสภาวะดินเค็ม อุณหภูมิสูง แล้งและการประยุกต์ใช้เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าว
การใช้สารอินทรีย์ต่างคุณภาพเพื่อฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม เก็บกักคาร์บอน และจัดการธาตุอาหาร
การพัฒนาสูตรอาหารผสมสำเร็จหมักที่มีมันสำปะหลังสดเป็นแหล่งพลังงานร่วมกับกำมะถัน ต่อการใช้ประโยชน์ของโภชนะ กระบวนการหมักในรูเมน และสมรรถนะการให้ผลผลิตในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
การประเมินศักยภาพของทรัพยากรประมงเพื่อการใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ระยะที่ 2)
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในสภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารและสัดส่วนของเอนไซม์ทริปซินและ ไคโมทริปซิน (T/C ratio) ของปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
อิทธิพลของสังกะสีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและค่าความหวานของอ้อยในพื้นที่ดินทรายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
ผลของดินทรายที่ใส่สารอินทรีย์ต่างคุณภาพระยะยาวร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกต่อผลผลิตของผักกวางตุ้ง
ปฏิสัมพันธ์ของดิน พืช และจุลินทรีย์ในดินทรายที่มีการใส่สารอินทรีย์ต่างคุณภาพระยะยาวเพื่อฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมและผลิตอาหาร
การใช้สารอินทรีย์ต่างคุณภาพเพื่อฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม เก็บกักคาร์บอน และจัดการธาตุอาหาร
การตอบสนองของอุณหภูมิสูงต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การกระจายอาหารและชีพลักษณ์ในข้าวพันธุ์รับรอง
ผลของระดับกำมะถันในสูตรอาหารผสมสำเร็จหมักที่มีมันสำปะหลังสดเป็นแหล่งพลังงาน ต่อการใช้ประโยชน์ได้ของอาหาร กระบวนการหมักในรูเมน และเมแทบอไลต์ในกระแสเลือดของโคเนื้อพื้นเมือง
การให้ผลผลิตน้ำนมและองค์ประกอบน้ำนมในโครีดนมที่ได้รับสูตรอาหารผสมสำเร็จหมักที่มีมันสำปะหลังสดเป็นแหล่งพลังงานร่วมกับกำมะถัน
ผลของระดับกำมะถันในสูตรอาหารผสมสำเร็จหมักที่ใช้มันสำปะหลังสดเป็นแหล่งพลังงานต่อปริมาณไซยาไนด์, thiocyanate และโซมาติกเซลล์ในน้ำนมของโครีดนม
ศักยภาพการผลิตเมล็ดเจีย (Salvia hispanica L.) สำหรับพัฒนาเป็นพืชอาหารเพื่อสุขภาพ
-
โครงการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมการบริหารจัดการร้านอาหาร
Effect of sulfur and urea levels in total mixed ration containing fresh cassava root as energy source on feed utilization, rumen fermentation and milk yield and milk composition in lactating cows
ผลของระดับกำมะถันและยูเรียในสูตรอาหารผสมสำเร็จหมักที่มีมันสำปะหลังสดเป็นแหล่งพลังงาน ต่อการใช้ประโยชน์ได้ของอาหาร กระบวนการหมักในรูเมน และการให้ผลผลิตน้ำนมและองค์ประกอบน้ำนมในโครีดนม
Bioprocessing of citric acid-derived cassava waste using Bacillus-producing amylase and cellulase for the production of low-cost chicken feed
การแปรรูปกากมันสำปะหลังที่เหลือจากการผลิตกรดซิตริกด้วยแบคทีเรียบาซิลลัส ที่ผลิตเอนไซม์อะไมเลสและเซลลูเลสเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอาหารไก่
Integration of Health Literacy, and Cartoon Animation Media on Healthy Eating Behavior towards Healthy Early Life
การบูรณาการความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารมุ่งเป้าสู่สุขภาพดีวิถีชีวิตวัยเด็ก
Effects of dietary protease enzyme supplementation on growth, body composition and metabolic response of Spiny eel, Macrognathus siamensis
ผลของการเสริมเอนไซม์โปรตีเอสในอาหารต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบของร่างกาย และการตอบสนองต่อการเผาผลาญในปลาหลด
High temperature response of partitioning and phenology in rice at milk grain stage
การตอบสนองของอุณหภูมิสูงต่อการกระจายอาหารและชีพลักษณ์ในข้าวระยะน้ำนม
Association of oral status with food choice and malnutrition among Thai elderly
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะช่องปากกับการเลือกบริโภคอาหารและภาวะทุพ โภชนาการในผู้สูงอายุไทย
Development of Thai-velvet bean (Mucuna pruriens) extract to be a fertile-supplement product in stress condition
การพัฒนาสารสกัดจากเมล็ดหมามุ่ยไทยเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุง ความเจริญพันธุ์ในภาวะเครียด
Production of bio-hydrogen using photosynthetic bacteria in a simple bioreactor under nature light source using low-cost medium
การผลิตไฮโดรเจนชีวภาพโดยใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงในถังปฏิกรณ์แบบง่ายภายใต้สภาวะแสงธรรมชาติ ด้วยอาหารเลี้ยงราคาถูก
Esan Food Safety: Pla-Ra Processed Pla-Ra
อาหารอีสานปลอดภัย: ปลาร้าและปลาร้าแปรรูป
Production of single cell protein with supplemented carotenoids from animal manure by using photosynthetic bacteria to be used as animal feed
การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวเสริมแคโรทีนอยด์จากมูลสัตว์โดยใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์
Assessment of plant-microbe interactions under sandy soil treated with different quality organic materials for plant nutrient management
การประเมินปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์ในดินทรายจัดที่มีการใส่วัสดุ อินทรีย์ต่างคุณภาพเพื่อการจัดการธาตุอาหารพืช
Evaluation of Fisheries Resources Potential and Fisheries Resources Management in Middle Northeastern Part for a Sustainable Use (Phase 3)
การประเมินศักยภาพของทรัพยากรประมงเพื่อการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ระยะที่ 3)
The Study of Power and Competition of Cultivated Banana Industry of Firms in the E-saan Region
การศึกษาอำนาจตลาดและการแข่งขันของอุตสาหกรรมกล้วยน้ำว้าของหน่วยผลิตในภาคอีสาน
Enzyme biosensor for determination of heavy metals in food, drinks and pharmaceutical products.
ไบโอเซนเซอร์เอนไซม์ สำหรับการตรวจโลหะหนัก ในอาหาร เครื่องดื่ม และเภสัชภัณฑ์ (เป้าหมายที่ 2)
Innovation of poison-free vegetable production with high value under agricultural-digital system
นวัตกรรมระบบการผลิตผักพืชอาหารปลอดภัยที่มีมูลค่าสูงด้วยระบบเกษตรดิจิทัล
ผลของการเข้าทำลายเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลต่อสรีรวิทยาของข้าว
ผลกระทบของความเครียดออสโมซิสต่อแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับนาฬิกาชีวภาพในต้นกล้าข้าว
Integrated Technology on Organic Plant Production in Smart Agriculture System for Food Safety and Sustainable Environment
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในควบคุมโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชผักอินทรีย์และเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ในระบบเกษตรอัจฉริยะ
โครงการการเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิตอาหารอินทรีย์
การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์โดยใช้นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะและเทคโนโลยีไส้เดือนดินในเพื่อการจัดการของเสีย ความปลอดภัยของอาหาร ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ลดความยากจน สร้างมูลค่าเพิ่ม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แถบตรวจเชื้อซัลโมเนลลาในอาหาร
การสกัดและวิเคราะห์ปริมาณเมลาโทนิน และทริปโตเฟนในพืชอาหารและสมุนไพรไทย
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ด้วยเศษเหลือจากการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมหมักด้วยจุลินทรีย์ในสูตรอาหารผสมสำเร็จต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน ผลผลิตและองค์ประกอบของน้ำนม
การสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์แบคทีเรียกรดแลคติกเพื่อสร้างนวัตกรรมอาหารสุขภาพ
แป้งมันสำปะหลังทนอะไมเลสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารลดน้ำหนัก อาหารผู้ป่วยเบาหวาน และผลิตภัณฑ์ยาไร้สารกันเสีย
การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการใช้ประโยชน์แมลงกินขยะอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านอาหารสัตว์และสุขภาพในระดับอุตสาหกรรม
แอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การตรวจหาไขมันเลวเพื่ออาหารปลอดภัยโดยเทคโนโลยีแสงอินฟราเรด
การผลิตสารชีวภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากส่วนเหลือของอุตสาหกรรมแปรรูปอ้อยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ
การจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตกาแฟโรบัสตาที่ปลูกบนดินที่ค่อนข้างเป็นด่าง
ฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชรในอุตสาหกรรมเคลือบแข็งและอุตสาหกรรมอาหาร
การวิเคราะห์การเสริมภูมิคุ้มกัน ของโปรตีนไฮโดรไลเซทและผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง
การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงธุรกิจของสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
การพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพกลุ่มพรีไบโอติก โปรไบโอติก และ เมนูอาหารอีสานเพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน
ศึกษาและพัฒนากลยุทธการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารอีสานเพื่อสุขภาพจากฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมกับเกษตรกรเพื่อการผลิตข้าวนาน้ำฝนอย่างแม่นยำ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบจากจิ้งหรีดและการทดสอบตลาด
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์โดยใช้เทคโนโลยีฟีโนมิกส์โดยใช้วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวคุณแม่เป็นการศึกษาต้นแบบ
การวิจัยและพัฒนาด้านข้าวเพื่อการใช้ประโยชน์จากแหล่งพันธุกรรม การผลิตพันธุ์ข้าวปลูกอีสาน การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การพัฒนาเขตกรรมและวิถีชุมชน
การวิจัยและพัฒนาด้านข้าวเพื่อการใช้ประโยชน์จากแหล่งพันธุกรรม การผลิตพันธุ์ข้าวปลูกอีสาน การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การพัฒนาเขตกรรมและวิถีชุมชน
การจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย
การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน การผลิตและใช้ประโยชน์จากข้าวพันธุ์เมล็ดฝ้าย
การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากชานอ้อยด้วยการหมักกับเชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus casei เพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบในโครีดนม
ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยั่งยืน
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทางการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บรรจุภัณฑ์จากแป้งมันสำปะหลังที่มีความสามารถต้านเชื้อทางชีวภาพจากสารสกัดกากกาแฟ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นวัตกรรมการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น ไก่ย่างเขาสวนกวาง ในมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การพัฒนาผักแผ่นอาหารเพื่อสุขภาพจากผักขี้หูดที่มีสารออกฤทธิ์ชีวภาพสูง
การพัฒนานักวิจัยหลังปริญญาเอกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร พลังงานและวัสดุชีวภาพเพื่ออนาคต
การพัฒนาน้ำแป้งพร้อมใช้เพื่อผลิตเส้นขนมจีนเป็นอาหารสุขภาพ
แพลตฟอร์มฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการตัดสินใจด้านน้ำผิวดินและใต้ดินสำหรับสร้างมูลค่าด้านเกษตรและอาหารบนอุปกรณ์อัจฉริยะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์จากบัวเพื่อการเกษตรและท่องเที่ยววังบัวแดง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
การประเมินประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารพืช การเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยพันธุ์ที่ต้านทานต่อความแห้งแล้งแตกต่างกันภายใต้สภาพความแห้งแล้งในช่วงต้นของการเจริญเติบโต
ศักยภาพในการใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากแมลงกินขยะอินทรีย์เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบ โปรตีนในอาหารปลากระพง (Lates calcarifer)
ผลของการลดปริมาณโพแทสเซียมในสารละลายธาตุอาหารพืชต่อการเจริญเติบโต ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตมะเขือเทศที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อาหารและสมุนไพร ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่ชุ่มน้ำโลกบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus casei ในการปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าวเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบทดแทนในโคเนื้อพื้นเมืองไทย
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus casei ในการปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าวเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบทดแทนในโคเนื้อพื้นเมืองไทย
การดึงกลับสารอาหารจากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังสำรับการเลื้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในระดับโรงงานต้นแบบ
หุ่นยนต์จัดส่งยาและอาหารอัตโนมัติเพื่อการจัดการดูแลผู้ป่วยและการบริหารระบบภายในโรงพยาบาลโดยระบบปัญญาประดิษฐ์และแบตเตอรี่ลิเทียมประสิทธิภาพสูง
การคัดแยกเชื้อยีสต์ที่มีศักยภาพจากของเหลวในกระเพราะรูเมนเพื่อเพิ่มคุณภาพของฟางข้าวสำหรับอาหารโค
การยกระดับศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น ไก่ย่างเขาสวนกวาง โดยใช้อัตลักษณ์ชุมชนเป็นฐาน
รูปแบบการจัดการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากส่วนเหลือใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืด : พื้นที่ศึกษา บ้านหนองผือ และบ้านโพธิ์ตาก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
การจัดการด้านการผลิต และการใช้เทคโนโลยีเพื่อผลิตอาหารไก่บ้านจากเศษเหลือเหลือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาน้ำจืด และการประยุกต์ใช้สำหรับผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดและผู้เลี้ยงไก่บ้าน
การพัฒนาใช้ประโยชน์แหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องในเขตร้อน
การพัฒนา functional ingredient, food supplement, cosmeceutical product สำหรับประยุกต์ใช้สร้างเสริมสุขภาพคน 3 วัย
ฐานข้อมูลเข้าถึงง่ายผักพื้นบ้านสู่อาหารเสริมเพื่อสุขภาพแม่นยำ
การดึงกลับสารอาหารจากน้ำทิ้งจากกระบวนการหมักแบบไร้อากาศอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารมูลค่าสูง
การพัฒนาแพลตฟอร์มการเกษตรแม่นยำเพื่อเชื่อมห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรแปรรูป และเกษตรแปรรูปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารเชิงหน้าที่ของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการผูกปิ่นโตข้าว: การพัฒนารูปแบบการจำหน่ายข้าวเพื่อสุขภาพของเกษตรกรรายย่อย
การขยายสเกลและยกระดับงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
การพัฒนาอาหารสุขภาพจากผลิตภัณฑ์เกษตรสำหรับคนสามวัย
การทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ functional ingredient, food supplement, cosmeceutical product
การพัฒนาอาหารสุขภาพจากผลิตภัณฑ์เกษตรสำหรับคนสามวัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผลิตในกระบวนการผลิตจริงระดับอุตสาหกรรมใน scale ขนาดเล็กที่ใช้ในการทดลองตลาด
การประเมินความปลอดภัยในการบริโภคและฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบในการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของสมองและสุขภาวะของสมองในอาสาสมัคร
การพัฒนาอาหารสุขภาพสำหรับเสริมสมรรถนะการทำงานของสมองและเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต จากผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตกเกรดและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ประเมินความปลอดภัยในการบริโภคและฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบในการใช้เป็น adjuvant therapy ต้านต่อ neuropsychiatric disorders
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของอาหารสุขภาพแปรรูปจากผลิตภัณฑ์เกษตรพื้นบ้านสำหรับเพิ่มสมรรถนะของสมองและสุขภาวะของจิตใจ
Researcher : 121 record
รศ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ
Veterinary Medicine
ผศ.ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ
Technology
รศ.ดร.กฤตพล สมมาตย์
Agriculture
ผศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์
Agriculture
ผศ.ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย
Agriculture
ผศ.ดร.ชไมพร จำปาศรี
Science
อ.ดร.จินตนา ศรีผุย
Technology
รศ.ดร.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง
Agriculture
รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา
Agriculture
ผศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
Agriculture
นายสหพัฒน์ บรัศว์รักษ์
Associated Medical Science
นายอภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
Humanities and Social Sciences
รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
Agriculture
รศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม
Agriculture
รศ.ดร.ทิพาพร กาญจนราช
Pharmaceutical Sciences
รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว
Agriculture
ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์
Agriculture
ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์
Technology
ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี
Agriculture
ผศ.ดร.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร
Agriculture
รศ.ดร.สุรเดช พลเสน
Agriculture
ศ.ดร.สนั่น จอกลอย
Agriculture
รศ.ดร.ยานี ตรองพาณิชย์
Science
รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช
Business Administration and Accountancy
ผศ.ดร.พรเทพ เนียมพิทักษ์
Agriculture
ผศ.ดร.สุมนา นีระ
Agriculture
ผศ.ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ
Agriculture
นายวิเชียร เกิดสุข
Research for Social Development Institute
ผศ.ดร.พีระพล สุขอ้วน
Veterinary Medicine
ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์
Science
ผศ.ดร.ปณคพร วรรณานนท์
Medicine
รศ.ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์
Agriculture
ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว
Technology
ผศ.ดร.ทองรวี ศิลาน้อย
Business Administration and Accountancy
ผศ.ดร.ชื่นจิตร อังวราวงศ์
Business Administration and Accountancy
ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ
Medicine
ผศ.ดร.. วิภาวี ทูคำมี
Medicine
ผศ.ดร.ธนกร โรจนกร
Technology
รศ.ดร.โสภณ บุญลือ
Science
รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร
Agriculture
รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
Agriculture
นายประทีป ช่วยเกิด
Research for Social Development Institute
ผศ.ดร.ชีวาพัฒน์ แซ่จึง
Science
รศ.ดร.วิทยา ตรีโลเกศ
Agriculture
รศ.ดร.บุญมี ศิริ
Agriculture
นางสาวละเอียด นาคกระแสร์
Science
อ.ดร.ดนุพล เกษไธสง
Agriculture
รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
Public Health
รศ.ดร.บงกช นพผล
Veterinary Medicine
ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์
Veterinary Medicine
รศ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล
Veterinary Medicine
ผศ.ดร.คมศร ลมไธสง
Science
ผศ.ดร.พัชริน ส่งศรี
Agriculture
ผศ.ดร.วิชัย ลีลาวัชรมาศ
Technology
รศ.ดร.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด
Medicine
อ.ดร.ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์
Veterinary Medicine
นางสาวนิศารัตน์ ทิพยดารา
Applied Science and Engineering
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ แมคคลอสกี
Science
ผศ.ดร.ปวีณา พงษ์ดนตรี
Science
ศ.ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ
Agriculture
อ.ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติ
Agriculture
ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา
Agriculture
ผศ.ดร.อโนมา ดงแสนสุข
Agriculture
ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ จรัสแสง
Veterinary Medicine
ผศ.ดร.ปาริชาต บุตรวงค์
Business Administration and Accountancy
อ.ดร.รัชฎา น้อยสมบัติ
Dentistry
อ.ดร.พลสัณห์ มหาขันธ์
Science
ศ.ดร.ผิวพรรณ มาลีวงษ์
Medicine
ผศ.ดร.รัชฎา ตั้งวงค์ไชย
Technology
รศ.ดร.ศักดา ดาดวง
Pharmaceutical Sciences
ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร
Agriculture
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์
Science
นางเพ็ญศรี เจริญวานิช
Business Administration and Accountancy
รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
Technology
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
Technology
ผศ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง
Pharmaceutical Sciences
นายอนุสรณ์ เชิดทอง
Agriculture
นางสาวจิรวรรณ อภิรักษากร
Technology
รศ.ดร. ศักดา ดาดวง
Pharmaceutical Sciences
ศ.ดร. ยุพา หาญบุญทรง
Agriculture
นางสาวกัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
Economics
นางสาวโมลิน ว่องวัฒนากูล
Associated Medical Science
นายพรเทพ ถนนแก้ว
Technology
นางสาวอนงนาฏ ศรีประโชติ
Agriculture
นายวิทยา อมรกิจบำรุง
Science
รศ.ดร. สุพล ลิมวัฒนานนท์
Pharmaceutical Sciences
รศ. จินตนาภรณ์ วัฒนธร
Medicine
นางสาวแก้วตา จันทรานุสรณ์
Humanities and Social Sciences
อ.ดร. อรุณี พรมคำบุตร
Not specified
อ.ดร. อานนท์ คำวรณ์
Business Administration and Accountancy
รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม
Medicine
ผศ.ดร. สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์
Science
ดร. ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์
Not specified
ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน
Agriculture
นายอนุสรณ์ เชิดทอง
Not specified
นางสาวฐิรชญา ชัยเกษม
Business Administration and Accountancy
รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
Agriculture
Dr. Jesper Theodorus Nicolaas Knijnenburg
International College
ผศ.ดร. พัชริน ส่งศรี
Not specified
รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร
Pharmaceutical Sciences
ศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา
Agriculture
นางสาวอารยา เชาว์เรืองฤทธิ์
Technology
นายศุภสิทธิ์ คนใหญ่
Engineering
นางณัฐจรีย์ จิรัคคกุล
Applied Science and Engineering
ผศ.ดร. วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ
Not specified
ผศ.ดร. บัณฑิต ยวงสร้อย
Agriculture
นางสาวอนงนาฏ ศรีประโชติ
Not specified
นางสาวแก้วตา จันทรานุสรณ์
Not specified
นางสาวเพ็ญศรี ปลั่งกลาง
Technology
ผศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง
Science
นางมัลลิกา เจแคน
Business Administration and Accountancy
ผศ. ดร. อัมพร แซ่เอียว
Technology
ดร. แวววรี บุญเทียม
Agriculture
ศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน์
Agriculture
ผศ.ดร. แคทรียา สุทธานุช
Pharmaceutical Sciences
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
Associated Medical Science
อ.ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ
Agriculture
ศ.ดร.สพญ. ธิดารัตน์ บุญมาศ
Medicine
อ. วิภาวี ทูคำมี
Medicine
ผศ. สุภาพร มัชฌิมะปุระ
Medicine
นางพูนศรี รังษีขจี
Medicine