Research Project : 368 record
Feeding techniques during artificial insemination and early gestation for increasing of conception rate
เทคนิคการให้อาหารในระหว่างการผสมเทียมและตั้งท้องเพื่อเพิ่มอัตราการผสมติด
Health foods derived from fish muscle and byproducts of Nile tilapia processing
อาหารสุขภาพจากเนื้อปลานิลและผลิตผลพลอยได้จากการแปรรูปปลานิล
Sustainable Thai Native Beef Cattle Productivity Research Program
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคพื้นเมืองไทยอย่างยั่งยืน
Thai Native Beef Cattle Energy Requirement Research Project
วิจัยค่าความต้องการโภชนะพลังงานในโคพื้นเมืองไทย
Evaluation of Fisheries Resources Potential in Khon KaenProvince for a Sustainable Use
การประเมินศักยภาพของทรัพยากรประมงในจังหวัดขอนแก่นเพื่อการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน
Natural Food Availability and Stomach Content of Fishin Ben Swamp, Manjakiri District, Khon KaenProvince, Thailand
อาหารธรรมชาติและองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารของปลาในหนองเบน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
Study of digestive enzymes in catfish and Cyprinid fish collected from Ben Swamp, Manjakiri district, Khon Kaen Province, Thailand
การศึกษาเอนไซม์ย่อยอาหารในทางเดินอาหารของปลาเศรษฐกิจกลุ่มปลาไม่มีเกล็ด (catfish) และวงศ์ปลาตะเพียนในหนองเบน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
Evaluation of Biological Activities and Integrated Development of Functional Food from Mamao Pomace (Antidesma spp.)
การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ และการพัฒนาต่อยอดเพื่อผลิตอาหารสุขภาพจากกากมะเม่าหลวง
Research and development of agricultural technology to increase the potential of sustainable poultry production in Northeast Thailand
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์ปีกอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Antioxidant diet in dairy cattle for improve reproductive performance and high quality milk production
การใช้อาหารต้านอนุมูลอิสระในโคนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์และการผลิตน้ำนมคุณภาพสูง
Developing of nutrients standard of leaf and soil for optimum fertilizing of rubber tree in Northeastern
การพัฒนาค่ามาตรฐานอาหารในใบและดินเพื่อการใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสมของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Economic potential of Thai Rat Tailed Radish-second year
ศักยภาพเชิงเศรษฐกิจของผักขี้หูด-ปีที่2
Consume behavior toward proteins and peptides of functional food in urban lifestyle
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมสุขภาพประเภทโปรตีนและเปปไทด์ในวิถีชีวิตคนเมือง
Effects of Spent Wash Liquor on Nutrients Loading and Water Quality in Nam Phong Watershed and Its Toxicity in Nile Tilapia
ผลกระทบของน้ำกากส่าต่อธาตุอาหารพืชและคุณภาพน้ำในลุ่มแม่น้ำพอง และความเป็นพิษของน้ำกากส่าในปลานิล
Increasing efficiency in health promotion of dairy cattle for high quality milk production
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมด้านการส่งเสริมสุขภาพเพื่อการผลิตน้ำนมดิบคุณภาพสูง
The development and evaluation of a program to promote the consumption of Thai rat tailed radish -second year
การพัฒนาและประเมินโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการรับประทานผักขี้หูด –ปีที่2
Utilization of Technologies for Producing Value-added Commodities and Low Cost Aquatic Animal Feed from Tilapia Processing By-products
การใช้เทคโนโลยีเพื่อผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มและอาหารสัตว์น้ำต้นทุนต่ำ จากเศษเหลือของอุตสาหกรรมแปรรูปปลานิล
Techniques to Utilize By-products from Tilapia Processing Manufactory to Produce Low Cost Feeds for Aquatic Animals
เทคนิคการใช้เศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลานิล เพื่อผลิตอาหารต้นทุนต่ำในการเลี้ยงสัตว์น้ำ
Technologies for Producing Value-added Food and Leather Commodities from Tilapia Processing Industry By-products
เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มประเภทอาหารและหนังปลาฟอกย้อม จากเศษเหลือของอุตสาหกรรมแปรรูปปลานิล
Development of healthy burger produced from Nile Tilapia by-product meat
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ปลาเพื่อสุขภาพจากเศษเหลือเนื้อปลานิล
Using of fungal fermented cassava pulp and agro-industrial waste as feedstuffs in poultry rations on growth performance, digestibility and carcass quality
การใช้โปรตีนหมักจากผลพลอยได้ทางการเกษตรและเศษเหลือทิ้งเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ในสูตรอาหารสัตว์ปีกต่อสมรรถนะการผลิต การย่อยได้ และคุณภาพซาก
Effect of dietary supplementation of coconut oil onproductive performance, carcass quality and coccidian control in broilers
การใช้น้ำมันมะพร้าวในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพซาก และการควบคุมโรคบิดในไก่เนื้อ
Effect of dietary supplementation of Kaentawan (Jerusalem artichoke; Helianthus tuberosus L.) on productive performance and carcass quality of aquatic animals in commercial production III. Study on White leg shrimp (Litopenaeus vannamei)
ผลการเสริมแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke ;Helianthus tuberosus. L.) ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพผลผลิตของสัตว์น้ำที่เลี้ยงเชิงการค้า 3. การศึกษาในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
Effects of Lactobacillus spp. supplementation in sorghum silage on silage quality and feed utilization of Thai native cattle.
อิทธิพลของการเสริมเชื้อแลกโตแบซิลลัสในข้าวฟ่างหมักต่อคุณภาพและการใช้ประโยชน์อาหารหมักในโคเนื้อพื้นเมืองไทย
Increasing the Potential and Stability of Kaentawan Production forCommercial and Industrial Utilization Phase II
การเพิ่มศักยภาพและเสถียรภาพการผลิตแก่นตะวันเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม ระยะที่ 2
Study on bioactivity of vitamin B-6 and metabolites isolated from the bacterial culture broth of Rhizobium sp. 6.1C1
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของวิตามินบีหกและเมตาบอไลท์ที่แยกจากอาหารเลี้ยงเชื้อ Rhizobium sp. 6.1C1
Developing of nutrients standard of leaf and soil for optimum fertilizing of rubber tree in Northeastern
การพัฒนาค่ามาตรฐานอาหารในใบและดินเพื่อการใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสมของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Product Development and Market Testing of Dietary Supplement Products from Broken-Milled Rice and By-Product of Organic Hommali Rice for Commercialization
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากปลายข้าวและผลพลอยได้ของข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
Natural Food Availability and Stomach Content of Fish In Bung Kaeng Nam Ton, Muang District, Khon Kaen Province, Thailand
อาหารธรรมชาติและองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารของปลาในบึงแก่งน้ำต้อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
Study ofdigestive enzymesin economic fish collected from Bung Kaeng Nam Ton, Muang district, Khon Kaen Province,Thailand
การศึกษาเอนไซม์ย่อยอาหารในทางเดินอาหารของปลาเศรษฐกิจในบึงแก่งน้ำต้อน อ. เมือง จ. ขอนแก่น
Developing media for Tissue culture of KaenTawan to Promote theaccumulation of Inulins
การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแก่นตะวันที่ส่งเสริมการสะสมของสารอินนูลิน
Development of Dietary Supplement Products fromBroken Milled Rice and By-Product of Organic Hommali Rice in Roi-Kaen-Sarn-Sin Area
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากปลายข้าวและผลพลอยได้ของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ด้วยในพื้นที่ร้อยแก่นสารสินธุ์
Development of fermented total mix ration by microorganisms for Increasing feed utilization and high quality milk composition of dairy cattle
การพัฒนาอาหารสูตรรวมหมักจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มคุณภาพการย่อยได้ของอาหารและเพิ่ม คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมโค
Evaluation of Fisheries Resources Potential in Khon KaenProvince for a Sustainable Use
การประเมินศักยภาพของทรัพยากรประมงในจังหวัดขอนแก่นเพื่อการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน
Increasing efficiency in health promotion of dairy cattle for high quality milk and functional milk production
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมด้านการส่งเสริมสุขภาพเพื่อการผลิตน้ำนมดิบคุณภาพสูงและน้ำนมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้ดื่ม
Effects of fungal fermented protein as feedstuffs in poultry rations on growth performance, digestibility and carcass quality
ผลการใช้กากเอทานอลหมักเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ในสูตรอาหารสัตว์ปีก ต่อสมรรถนะการผลิต การย่อยได้ และคุณภาพซาก
Efficacy of the combination of coconut oil and turmeric powder supplementation in diets on the productive performance, carcass quality and coccidia control inbroilers
ประสิทธิภาพการใช้น้ำมันมะพร้าวร่วมกับการเสริมสมุนไพรขมิ้นชันในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพซาก และการควบคุมเชื้อบิดในไก่เนื้อ
Technologies for Producing Value-added Food and Leather Commodities from Tilapia Processing Industry By-products
เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มประเภทอาหารและหนังปลาฟอกย้อม จากเศษเหลือของอุตสาหกรรมแปรรูปปลานิล
Utilization of Technologies for Producing Value-added Commodities and Low Cost Aquatic Animal Feed from Tilapia Processing By-products
การใช้เทคโนโลยีเพื่อผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มและอาหารสัตว์น้ำต้นทุนต่ำ จากเศษเหลือของอุตสาหกรรมแปรรูปปลานิล
Techniques to Utilize By-products from Tilapia Processing Manufactory to Produce Low Cost Feeds for Aquatic Animals
เทคนิคการใช้เศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลานิล เพื่อผลิตอาหารต้นทุนต่ำในการเลี้ยงสัตว์น้ำ
Efficiency Improvement of Sugarcane Production in Sandy Soils of the Northeast
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในเขตดินทราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Food Sustainable of Community in Chi Watershed under Crop Zoning and Climate Change
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนลุ่มน้ำชีภายใต้การผลิตตามเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
Efficacy of Thai Montmorillonite and Turmeric on Reduction of Aflatoxin B1 Toxicity Contaminated in Diet of Broiler
ประสิทธิภาพมอนต์โมริลโลไนต์จากแหล่งดินในประเทศไทยเสริมฤทธิ์ด้วยขมิ้นชันในการลดพิษอะฟลาทอกซินปนเปื้อนในอาหารไก่เนื้อ
Potential application of bioactive subtilosin A for food preservation
การใช้ประโยชน์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ subtilosin A ในการถนอมอาหาร
Development of Functional Food fromNelumbo nucifera
การพัฒนาอาหารสุขภาพจากบัวหลวง
Research and development of agricultural technology to increase the potential of sustainable poultry production in Northeast Thailand
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์ปีกอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Exploitation of Edible and Economic Insects of Community Forests (Plant Genetic Conservation Project) in Ban Fang and Munjakeeri Districs, Khon Kaen Province
การใช้ประโยชน์จากแมลงกินได้และแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจของป่าชุมชน อ.บ้านฝาง และ อ.มัญจาคีรี ในโครงการ อพ.สธ. จังหวัดขอนแก่น
Biological activities of Gac fruit on metabolic syndrome, its bioactive ingredient process and the development of health food product
ฤทธิ์ทางชีวภาพของฟักข้าวต่อภาวะเมแทบอลิกซินโดรม กระบวนการแปรรูปสารสำคัญ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ
Development of Product Concept and Marketing Strategy for Dietary Supplement Produced from Broken-Milled Rice and By-Product of Organic Hommali Ricein Roi-Kaen-Sarn-Sin Area
การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาดอาหารเสริมสุขภาพจากปลายข้าวและผลพลอยได้ของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในพื้นที่ร้อยแก่นสารสินธุ์
Business and Cost-Benefit Analysis of Dietary Supplement Products from Broken-Milled Rice and By-Product of Organic Hommali Rice in Roi-Kaen-Sarn-Sin Area
การวิเคราะห์ธุรกิจและต้นทุนผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากปลายข้าวและผลพลอยได้ของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในพื้นที่ร้อยแก่นสารสินธุ์
Development of prototype of functional food againstmyofascial pain fromNelumbo nuciferaleaves
การพัฒนาอาหารสุขภาพต้นแบบเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังจากใบบัวหลวง
Development of prototype of functional food to prevent anddecreases risk of metabolic syndrome from leaves of Nelumbo nucifera.
การพัฒนาอาหารสุขภาพต้นแบบเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคอ้วนลงพุงจากใบบัวหลวง
evelopment of prototype of functional food to prevent anddecreases risk of diabetic nephropathy from leaves of Nelumbo nucifera
การพัฒนาอาหารสุขภาพต้นแบบเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคไตในหนูเบาหวานจากใบบัวหลวง
Quality improvement of foam-mat dried Gac aril powder and quality changes during storage
การปรับปรุงคุณภาพของเยื่อฟักข้าวผงแห้งจากการทำแห้งแบบโฟมและการเปลี่ยนคุณภาพระหว่างการเก็บ
Developing Media for Tissue Culture of Kaentawan to Promote the Accumulation of Inulins
การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแก่นตะวันที่ส่งเสริมการสะสมของสารอินนูลิน
Production, purification and characterization of xylanase from ascomycetous fungi isolated from the forest soil in Plant Genetic Protection Area Ubon Jungle Park by cultivation with solid state fermentation
การผลิตเอนไซม์ การทำบริสุทธิ์ และคุณลักษณะของเอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อรา ascomycetes ที่แยกจากกดินป่าไม้ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชสัตว์ป่าอุบลราชธานี ด้วยการเพาะเลี้ยงด้วยการหมักแบบอาหารแข็ง
The study of dietary protein types to immunity response and high quality milk protein production in dairy cattle by proteomics technique
การศึกษารูปแบบอาหารโปรตีนที่ให้ต่อการสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างโปรตีนคุณภาพสูงในน้ำนมโคด้วยเทคนิค Proteomics
Utilization of beta;-glucan from yeast to enhance productive
การใช้เบต้ากลูแคนจากยีสต์ในการเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
The study of microbial diversity changes in the rumen by using beta;-glucan from yeast as ruminant feeds
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักจากการใช้เบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
The utilization of beta;-glucan from yeast in lactating dairy ration
การใช้ประโยชน์ของกากเบต้ากลูแคนจากยีสต์ในสูตรอาหารสำหรับโคนม
Efficiency Improvement of Sugarcane Production in Sandy Soils of the Northeast
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในเขตดินทราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Evaluation of Fisheries Resources Potential in Khon KaenProvince for a Sustainable Use
การประเมินศักยภาพของทรัพยากรประมงในจังหวัดขอนแก่นเพื่อการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน
Natural Food Availability and Stomach Content of FishIn Bung Thung Phung Phut, Khon Kaen Province,Thailand
อาหารธรรมชาติและองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารของปลาในบึงทุ่งพึงพืด จังหวัดขอนแก่น
Study ofdigestive enzymesin some economic fish collected from Bung Thung Phung Phut, Khon Kaen Province,Thailand
การศึกษาเอนไซม์ย่อยอาหารในทางเดินอาหารของปลาเศรษฐกิจบางชนิดในบึงทุ่งพึงพืด จ. ขอนแก่น
The Study on Energy Management System of Small and Medium Food Industry in Middle North East of Thailand
การศึกษาระบบการบริหารจัดการพลังงานของอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย
Study on bioactivity of vitamin B-6 and metabolites isolated from the bacterial culture broth of Rhizobium sp. 6.1C1
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของวิตามินบีหกและเมตาบอไลท์ที่แยกจากอาหารเลี้ยงเชื้อ Rhizobium sp. 6.1C1
Evaluation of biochemical composition and mass production of high carotenoid photosynthetic bacteria, Rhodopseudomonas faecalis by batch cultivation as diet for aquaculture
การศึกษาองค์ประกอบทางชีวเคมีและการผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสง Rhodopseudomonas faecalis ที่มีแคโรทีนอยด์สูงโดยการเพาะเลี้ยงแบบกะเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำ
Development of nutrient standard in leaves and soil for optimum fertilizer supply of rubber tree clone RRIT251
การพัฒนาค่ามาตรฐานอาหารในใบและดินเพื่อการใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสมของยางพาราสายพันธุ์ สวย.251
Value added of food industry byproducts Applications of protein hydrolysates as antimicrobial agent and antioxidant in foods
การเพิ่มมูลค่าของวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร การใช้ประโยชน์ของโปรตีนไฮโดรไลเสทเพื่อเป็นสารต้านจุลินทรีย์และสารต้านการเกิดออกซิเดชันในอาหาร
Inhibition of frozen-induced oxidation by protein hydrolysates derived from various sources in frozen phosphate-free tilapia fish ball mixed with fish processing byproducts
การยับยั้งการเกิดออกซิเดชันในลูกชิ้นปลานิลไร้ฟอสเฟตแช่แข็งผสมเศษเหลือจากการแปรรูปปลาด้วยโปรตีนไฮโดรไลเสทจากแหล่งต่างๆ
Changes of Soil Properties after Growing of Salt Tolerate Tree to be used as Energy Tree on Highly Salt Affected Area in Northeastern Thailand
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดินภายหลังการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มที่ใช้เป็นพืชพลังงานบนพื้นที่ดินเค็มจัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Seed Pelleting with Plant Nutrients on Quality and Storability of Tobacco Seed
การพอกเมล็ดด้วยธาตุอาหารพืชที่มีผลต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ยาสูบ
Use of sprayed and rice bran microencapsulated bacteria probiotics as health promoting supplements in broiler chicken
การใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกแบบพ่นและเคลือบบนรำข้าวเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไก่เนื้อ
Production of passion fruit aril powder by using foam-mat drying technique and its application in food system
การผลิตเยื่อหุ้มเมล็ดเสารสผงแห้งโดยเทคนิคการทำแห้งแบบโฟมแมทและการประยุกต์ใช้ในระบบอาหาร
Increasing the efficiency of calcium accumulation in tadpole: the new calcium rich source
การเพิ่มประสิทธิภาพการสะสมแคลเซียมของลูกอ๊อดกบนาเพื่อการส่งเสริมให้เป็นแหล่งอาหารใหม่ที่อุดมไปด้วยแคลเซียม
Stomach Content and TrypsinandChymotrypsin Ratio (T/C ratio) of Fish inHuai Suea Ten Wetland Site, Nam Phong District, Khon Kaen Province
องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารและสัดส่วนของเอนไซม์ทริปซิน และไคโมทริปซิน (T/C ratio) ของปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
Inclusion of fresh cassava root in total mixed ration with high level of sulfur on feed utilization, milk production and health status in dairy lactating cows
การใช้หัวมันสำปะหลังสดในสูตรอาหารโคนมร่วมกับกำมันถันระดับสูง ต่อการใช้ประโยชน์อาหาร การให้ผลผลิตน้ำนม และสุขภาพของโครีดนม
Supplementation of fresh cassava root on feed intake, digestibility, rumen fermentation and rumen microorganism in Thai native cattle fed concentrate containing high sulfur
การเสริมหัวมันสำปะหลังสด ต่อการกินได้ การย่อยได้ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และจุลินทรีย์ในรูเมนของในโคเนื้อพื้นเมืองที่ได้รับอาหารข้นที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบระดับสูง
Comparatives study ofdigestive enzymesin an economic fishes collected from Nong Harn Lake, Kumphawapi district, Udonthani Province, Thailand
การศึกษาเปรียบเทียบเอนไซม์ย่อยอาหารในทางเดินอาหารของปลาเศรษฐกิจในหนองหาน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
Evaluation Nutrient Use Efficiency of Some Sugarcane Elite Lines under Upland and Lowland Paddy Field in Northeastern Thailand
การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินภายหลังการเปลี่ยนแปลงจากนาข้าวเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยในสภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Developing Media for Tissue Culture of Kaentawan to Promote theAccumulation of Inulins
การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแก่นตะวันที่ส่งเสริมการสะสมของสารอินนูลิน
Germplasm Evaluation and Varietal Improvement of Chai Seed (Salvia hispanica L.) by Ethyl MethanesulfonateInduced mutation
การประเมินเชื้อพันธุกรรมและปรับปรุงพันธุ์เมล็ดเจีย (Salvia hispanica L.) โดยชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยสาร Ethyl methanesulfonate
Integration of Sufficiency Economy and Home-Temple-School to Promote Food Consumption Behaviour towards Healthy Early Life in Northeast of Thailand
การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับบ้านวัดโรงเรียนในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารมุ่งเป้าสู่สุขภาพดีวิถีชีวิตวัยเด็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
Microbiological quality assessment of raw salmon and tuna as a source for sushi and sashimi menu in Khon Kaen Metropolis and antimicrobial patterns of the isolates
การประเมินคุณภาพทางจุลชีววิทยาของปลาแซลมอนดิบ และปลาทูน่าดิบ ที่นำมาปรุงเมนู ซูชิ และซาชิมิ ในเทศบาลนครขอนแก่น และการดื้อยาของเชื้อที่แยกได้
Efficacy of Thai bentonite and turmeric toameliorate toxicities ofaflatoxin B1 contaminated in diet in terms of growth performance,blood indices, immunity and pathology of broiler
ประสิทธิภาพเบนโทไนท์ของไทยเสริมฤทธิ์ด้วยขมิ้นชันในการลดพิษอะฟลาทอกซินปนเปื้อนในอาหารในแง่สมรรถนะการผลิต ดัชนีค่าเลือด ภูมิคุ้มกันและพยาธิสภาพในไก่เนื้อ
Efficacy of oral vaccine coated with chitin-chitosan and collagen to prevent streptococcal infection in tilapia fish
ประสิทธิภาพวัคซีนชนิดกินเคลือบไคตินไคโตซานและคอลลาเจนในการป้องกันโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล
Use of sprayed and rice bran microencapsulated bacteria probiotics as health promoting supplements in broiler chicken
การใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกแบบพ่นและเคลือบบนรำข้าวเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไก่เนื้อ
Utilization of fresh cassava root with sulfur as ruminant feed
การใช้ประโยชน์หัวมันสำปะหลังสดร่วมกับกำมะถันเพื่อเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
Potential of Chai Seed (Salvia hispanica L.) Production for Functional Food Utilization
ศักยภาพการผลิตเมล็ดเจีย (Salvia hispanica L.) สำหรับพัฒนาเป็นพืชอาหารเพื่อสุขภาพ
Production of Functional Foods Powder from Mamao using Encapsulation
การผลิตอาหารผงเพื่อสุขภาพจากมะเม่าโดยการเอนแคปซูเลชั่น
Efficiency Improvement of Sugarcane Production under the Northeast of Thailand Conditions
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในสภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Saltand odor replacement enhances saltiness perception for low sodium foodandproduction technology transfer to commercialization
การใช้สารทดแทนเกลือร่วมกับกลิ่นเพื่อเสริมการรับรู้รสเค็มสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเกลือต่ำและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่การพาณิชย์
Evaluation of Fisheries Resources Potential and Fisheries ResourcesManagement in Middle Northeastern Part for a Sustainable Use (Phase 2)
การประเมินศักยภาพของทรัพยากรประมงเพื่อการใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ระยะที่ 2)
การผลิตกรดแลคติกชนิดแอลจากเศษอาหารโดยแบคทีเรียบาซิลลัสสายพันธุ์ที่เจริญได้ที่อุณหภูมิสูงเพื่อใช้เป็นโมโนเมอร์สำหรับผลิตพลาสติกชีวภาพ
การพัฒนาสารสกัดจากเมล็ดหมามุ่ยไทยเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุง ความเจริญพันธุ์ในภาวะเครียด
ประสิทธิภาพสารดูดซับเบนโทไนท์ของไทยในการลดพิษอะฟลาทอกซินปนเปื้อนในอาหารปลานิล
ผลของวิธีปรุงอาหารต่อปริมาณสารหนู แคดเมียม และตะกั่วในอาหารที่มาจาก ปศุสัตว์
การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพโดยใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกและพรีไบโอติก
สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการผลิตโปรตีนเซลล์เดียวที่มีแคโรทีนอยด์สูงจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง Rhodopseudomonas faecalis PA2 โดยใช้กากน้ำตาลอ้อยเป็นแหล่งคาร์บอน
ประสิทธิภาพสารดูดซับไดอะตอมไมท์จากแหล่งดินในประเทศไทยในการลดพิษอะฟลาทอกซินปนเปื้อนในอาหารเป็ดเนื้อ
ผลของเอนไซม์โปรตีเอสต่อประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนของปลานิลที่ให้อาหารสูตรทดแทนปลาป่นด้วยแหนแดง
ผลของสภาวะการทอดด้วยลมร้อนต่อคุณลักษณะของแก่นตะวันทอด
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราวงศ์ Xylariaceae ในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดต่างๆ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนลุ่มน้ำโขงอีสานตามการผลิตตามเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจ
กลไกการปรับตัวของข้าวต่อสภาวะดินเค็ม อุณหภูมิสูง แล้งและการประยุกต์ใช้เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าว
การใช้สารอินทรีย์ต่างคุณภาพเพื่อฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม เก็บกักคาร์บอน และจัดการธาตุอาหาร
การพัฒนาสูตรอาหารผสมสำเร็จหมักที่มีมันสำปะหลังสดเป็นแหล่งพลังงานร่วมกับกำมะถัน ต่อการใช้ประโยชน์ของโภชนะ กระบวนการหมักในรูเมน และสมรรถนะการให้ผลผลิตในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
การประเมินศักยภาพของทรัพยากรประมงเพื่อการใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ระยะที่ 2)
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในสภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารและสัดส่วนของเอนไซม์ทริปซินและ ไคโมทริปซิน (T/C ratio) ของปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
อิทธิพลของสังกะสีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและค่าความหวานของอ้อยในพื้นที่ดินทรายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
ผลของดินทรายที่ใส่สารอินทรีย์ต่างคุณภาพระยะยาวร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกต่อผลผลิตของผักกวางตุ้ง
ปฏิสัมพันธ์ของดิน พืช และจุลินทรีย์ในดินทรายที่มีการใส่สารอินทรีย์ต่างคุณภาพระยะยาวเพื่อฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมและผลิตอาหาร
การใช้สารอินทรีย์ต่างคุณภาพเพื่อฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม เก็บกักคาร์บอน และจัดการธาตุอาหาร
การตอบสนองของอุณหภูมิสูงต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การกระจายอาหารและชีพลักษณ์ในข้าวพันธุ์รับรอง
ผลของระดับกำมะถันในสูตรอาหารผสมสำเร็จหมักที่มีมันสำปะหลังสดเป็นแหล่งพลังงาน ต่อการใช้ประโยชน์ได้ของอาหาร กระบวนการหมักในรูเมน และเมแทบอไลต์ในกระแสเลือดของโคเนื้อพื้นเมือง
การให้ผลผลิตน้ำนมและองค์ประกอบน้ำนมในโครีดนมที่ได้รับสูตรอาหารผสมสำเร็จหมักที่มีมันสำปะหลังสดเป็นแหล่งพลังงานร่วมกับกำมะถัน
ผลของระดับกำมะถันในสูตรอาหารผสมสำเร็จหมักที่ใช้มันสำปะหลังสดเป็นแหล่งพลังงานต่อปริมาณไซยาไนด์, thiocyanate และโซมาติกเซลล์ในน้ำนมของโครีดนม
ศักยภาพการผลิตเมล็ดเจีย (Salvia hispanica L.) สำหรับพัฒนาเป็นพืชอาหารเพื่อสุขภาพ
-
โครงการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมการบริหารจัดการร้านอาหาร
Effect of sulfur and urea levels in total mixed ration containing fresh cassava root as energy source on feed utilization, rumen fermentation and milk yield and milk composition in lactating cows
ผลของระดับกำมะถันและยูเรียในสูตรอาหารผสมสำเร็จหมักที่มีมันสำปะหลังสดเป็นแหล่งพลังงาน ต่อการใช้ประโยชน์ได้ของอาหาร กระบวนการหมักในรูเมน และการให้ผลผลิตน้ำนมและองค์ประกอบน้ำนมในโครีดนม
Bioprocessing of citric acid-derived cassava waste using Bacillus-producing amylase and cellulase for the production of low-cost chicken feed
การแปรรูปกากมันสำปะหลังที่เหลือจากการผลิตกรดซิตริกด้วยแบคทีเรียบาซิลลัส ที่ผลิตเอนไซม์อะไมเลสและเซลลูเลสเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอาหารไก่
Integration of Health Literacy, and Cartoon Animation Media on Healthy Eating Behavior towards Healthy Early Life
การบูรณาการความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารมุ่งเป้าสู่สุขภาพดีวิถีชีวิตวัยเด็ก
Effects of dietary protease enzyme supplementation on growth, body composition and metabolic response of Spiny eel, Macrognathus siamensis
ผลของการเสริมเอนไซม์โปรตีเอสในอาหารต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบของร่างกาย และการตอบสนองต่อการเผาผลาญในปลาหลด
High temperature response of partitioning and phenology in rice at milk grain stage
การตอบสนองของอุณหภูมิสูงต่อการกระจายอาหารและชีพลักษณ์ในข้าวระยะน้ำนม
Association of oral status with food choice and malnutrition among Thai elderly
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะช่องปากกับการเลือกบริโภคอาหารและภาวะทุพ โภชนาการในผู้สูงอายุไทย
Development of Thai-velvet bean (Mucuna pruriens) extract to be a fertile-supplement product in stress condition
การพัฒนาสารสกัดจากเมล็ดหมามุ่ยไทยเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุง ความเจริญพันธุ์ในภาวะเครียด
Production of bio-hydrogen using photosynthetic bacteria in a simple bioreactor under nature light source using low-cost medium
การผลิตไฮโดรเจนชีวภาพโดยใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงในถังปฏิกรณ์แบบง่ายภายใต้สภาวะแสงธรรมชาติ ด้วยอาหารเลี้ยงราคาถูก
Esan Food Safety: Pla-Ra Processed Pla-Ra
อาหารอีสานปลอดภัย: ปลาร้าและปลาร้าแปรรูป
Production of single cell protein with supplemented carotenoids from animal manure by using photosynthetic bacteria to be used as animal feed
การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวเสริมแคโรทีนอยด์จากมูลสัตว์โดยใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์
Assessment of plant-microbe interactions under sandy soil treated with different quality organic materials for plant nutrient management
การประเมินปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์ในดินทรายจัดที่มีการใส่วัสดุ อินทรีย์ต่างคุณภาพเพื่อการจัดการธาตุอาหารพืช
Evaluation of Fisheries Resources Potential and Fisheries Resources Management in Middle Northeastern Part for a Sustainable Use (Phase 3)
การประเมินศักยภาพของทรัพยากรประมงเพื่อการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ระยะที่ 3)
The Study of Power and Competition of Cultivated Banana Industry of Firms in the E-saan Region
การศึกษาอำนาจตลาดและการแข่งขันของอุตสาหกรรมกล้วยน้ำว้าของหน่วยผลิตในภาคอีสาน
Enzyme biosensor for determination of heavy metals in food, drinks and pharmaceutical products.
ไบโอเซนเซอร์เอนไซม์ สำหรับการตรวจโลหะหนัก ในอาหาร เครื่องดื่ม และเภสัชภัณฑ์ (เป้าหมายที่ 2)
Innovation of poison-free vegetable production with high value under agricultural-digital system
นวัตกรรมระบบการผลิตผักพืชอาหารปลอดภัยที่มีมูลค่าสูงด้วยระบบเกษตรดิจิทัล
ผลของการเข้าทำลายเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลต่อสรีรวิทยาของข้าว
ผลกระทบของความเครียดออสโมซิสต่อแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับนาฬิกาชีวภาพในต้นกล้าข้าว
Integrated Technology on Organic Plant Production in Smart Agriculture System for Food Safety and Sustainable Environment
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในควบคุมโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชผักอินทรีย์และเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ในระบบเกษตรอัจฉริยะ
โครงการการเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิตอาหารอินทรีย์
การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์โดยใช้นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะและเทคโนโลยีไส้เดือนดินในเพื่อการจัดการของเสีย ความปลอดภัยของอาหาร ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ลดความยากจน สร้างมูลค่าเพิ่ม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แถบตรวจเชื้อซัลโมเนลลาในอาหาร
การสกัดและวิเคราะห์ปริมาณเมลาโทนิน และทริปโตเฟนในพืชอาหารและสมุนไพรไทย
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ด้วยเศษเหลือจากการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมหมักด้วยจุลินทรีย์ในสูตรอาหารผสมสำเร็จต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน ผลผลิตและองค์ประกอบของน้ำนม
การสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์แบคทีเรียกรดแลคติกเพื่อสร้างนวัตกรรมอาหารสุขภาพ
แป้งมันสำปะหลังทนอะไมเลสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารลดน้ำหนัก อาหารผู้ป่วยเบาหวาน และผลิตภัณฑ์ยาไร้สารกันเสีย
การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการใช้ประโยชน์แมลงกินขยะอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านอาหารสัตว์และสุขภาพในระดับอุตสาหกรรม
แอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การตรวจหาไขมันเลวเพื่ออาหารปลอดภัยโดยเทคโนโลยีแสงอินฟราเรด
การผลิตสารชีวภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากส่วนเหลือของอุตสาหกรรมแปรรูปอ้อยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ
การจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตกาแฟโรบัสตาที่ปลูกบนดินที่ค่อนข้างเป็นด่าง
ฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชรในอุตสาหกรรมเคลือบแข็งและอุตสาหกรรมอาหาร
การวิเคราะห์การเสริมภูมิคุ้มกัน ของโปรตีนไฮโดรไลเซทและผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง
การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงธุรกิจของสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
การพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพกลุ่มพรีไบโอติก โปรไบโอติก และ เมนูอาหารอีสานเพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน
ศึกษาและพัฒนากลยุทธการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารอีสานเพื่อสุขภาพจากฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมกับเกษตรกรเพื่อการผลิตข้าวนาน้ำฝนอย่างแม่นยำ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบจากจิ้งหรีดและการทดสอบตลาด
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์โดยใช้เทคโนโลยีฟีโนมิกส์โดยใช้วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวคุณแม่เป็นการศึกษาต้นแบบ
การวิจัยและพัฒนาด้านข้าวเพื่อการใช้ประโยชน์จากแหล่งพันธุกรรม การผลิตพันธุ์ข้าวปลูกอีสาน การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การพัฒนาเขตกรรมและวิถีชุมชน
การวิจัยและพัฒนาด้านข้าวเพื่อการใช้ประโยชน์จากแหล่งพันธุกรรม การผลิตพันธุ์ข้าวปลูกอีสาน การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การพัฒนาเขตกรรมและวิถีชุมชน
การจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย
การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน การผลิตและใช้ประโยชน์จากข้าวพันธุ์เมล็ดฝ้าย
การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากชานอ้อยด้วยการหมักกับเชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus casei เพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบในโครีดนม
ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยั่งยืน
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทางการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บรรจุภัณฑ์จากแป้งมันสำปะหลังที่มีความสามารถต้านเชื้อทางชีวภาพจากสารสกัดกากกาแฟ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นวัตกรรมการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น ไก่ย่างเขาสวนกวาง ในมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การพัฒนาผักแผ่นอาหารเพื่อสุขภาพจากผักขี้หูดที่มีสารออกฤทธิ์ชีวภาพสูง
การพัฒนานักวิจัยหลังปริญญาเอกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร พลังงานและวัสดุชีวภาพเพื่ออนาคต
การพัฒนาน้ำแป้งพร้อมใช้เพื่อผลิตเส้นขนมจีนเป็นอาหารสุขภาพ
แพลตฟอร์มฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการตัดสินใจด้านน้ำผิวดินและใต้ดินสำหรับสร้างมูลค่าด้านเกษตรและอาหารบนอุปกรณ์อัจฉริยะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์จากบัวเพื่อการเกษตรและท่องเที่ยววังบัวแดง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
การประเมินประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารพืช การเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยพันธุ์ที่ต้านทานต่อความแห้งแล้งแตกต่างกันภายใต้สภาพความแห้งแล้งในช่วงต้นของการเจริญเติบโต
ศักยภาพในการใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากแมลงกินขยะอินทรีย์เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบ โปรตีนในอาหารปลากระพง (Lates calcarifer)
ผลของการลดปริมาณโพแทสเซียมในสารละลายธาตุอาหารพืชต่อการเจริญเติบโต ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตมะเขือเทศที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อาหารและสมุนไพร ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่ชุ่มน้ำโลกบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus casei ในการปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าวเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบทดแทนในโคเนื้อพื้นเมืองไทย
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus casei ในการปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าวเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบทดแทนในโคเนื้อพื้นเมืองไทย
การดึงกลับสารอาหารจากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังสำรับการเลื้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในระดับโรงงานต้นแบบ
หุ่นยนต์จัดส่งยาและอาหารอัตโนมัติเพื่อการจัดการดูแลผู้ป่วยและการบริหารระบบภายในโรงพยาบาลโดยระบบปัญญาประดิษฐ์และแบตเตอรี่ลิเทียมประสิทธิภาพสูง
การคัดแยกเชื้อยีสต์ที่มีศักยภาพจากของเหลวในกระเพราะรูเมนเพื่อเพิ่มคุณภาพของฟางข้าวสำหรับอาหารโค
การยกระดับศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น ไก่ย่างเขาสวนกวาง โดยใช้อัตลักษณ์ชุมชนเป็นฐาน
รูปแบบการจัดการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากส่วนเหลือใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืด : พื้นที่ศึกษา บ้านหนองผือ และบ้านโพธิ์ตาก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
การจัดการด้านการผลิต และการใช้เทคโนโลยีเพื่อผลิตอาหารไก่บ้านจากเศษเหลือเหลือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาน้ำจืด และการประยุกต์ใช้สำหรับผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดและผู้เลี้ยงไก่บ้าน
การพัฒนาใช้ประโยชน์แหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องในเขตร้อน
การพัฒนา functional ingredient, food supplement, cosmeceutical product สำหรับประยุกต์ใช้สร้างเสริมสุขภาพคน 3 วัย
ฐานข้อมูลเข้าถึงง่ายผักพื้นบ้านสู่อาหารเสริมเพื่อสุขภาพแม่นยำ
การดึงกลับสารอาหารจากน้ำทิ้งจากกระบวนการหมักแบบไร้อากาศอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารมูลค่าสูง
การพัฒนาแพลตฟอร์มการเกษตรแม่นยำเพื่อเชื่อมห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพรแปรรูป และเกษตรแปรรูปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารเชิงหน้าที่ของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการผูกปิ่นโตข้าว: การพัฒนารูปแบบการจำหน่ายข้าวเพื่อสุขภาพของเกษตรกรรายย่อย
การขยายสเกลและยกระดับงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
การพัฒนาอาหารสุขภาพจากผลิตภัณฑ์เกษตรสำหรับคนสามวัย
การทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ functional ingredient, food supplement, cosmeceutical product
การพัฒนาอาหารสุขภาพจากผลิตภัณฑ์เกษตรสำหรับคนสามวัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผลิตในกระบวนการผลิตจริงระดับอุตสาหกรรมใน scale ขนาดเล็กที่ใช้ในการทดลองตลาด
การประเมินความปลอดภัยในการบริโภคและฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบในการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของสมองและสุขภาวะของสมองในอาสาสมัคร
การพัฒนาอาหารสุขภาพสำหรับเสริมสมรรถนะการทำงานของสมองและเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต จากผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตกเกรดและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ประเมินความปลอดภัยในการบริโภคและฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบในการใช้เป็น adjuvant therapy ต้านต่อ neuropsychiatric disorders
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของอาหารสุขภาพแปรรูปจากผลิตภัณฑ์เกษตรพื้นบ้านสำหรับเพิ่มสมรรถนะของสมองและสุขภาวะของจิตใจ
Detection of DNA target of Foodborne bacteria, Herb, and Cosmetics via CRISPR–Cas system immobilized on the surface of the electrode sensor
การตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อแบคทีเรียที่ปะปนในอาหาร สมุนไพรและเวชสัมอางด้วยระบบคริสเปอร์-คาสที่ตรึงอยู่บนแผ่นอิเล็กโทรดเซนเซอร์
Establishment of Thai-Chinese collaboration for study the effect of Thai herbal formulas on estrogenic receptor and innovation development of food supplement from Thai phytoestrogen-containing plants
การจัดตั้งเครือข่ายนักวิจัยไทย-จีนเพื่อศึกษาผลของพืชในตำรับยาแผนไทยต่อตัวรับเอสโตรเจน และเพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชไทยที่เป็นแหล่งของสารไฟโตเอสโตรเจน
Cropping systems under rubber intercropping on nutrients absorption, pests and diseases
ระบบการปลูกพืชชนิดต่างๆ แซมยางพาราต่อการดูดใช้ธาตุอาหาร แมลงศัตรูพืชและการเกิดโรค
Enhancing Economic Value Added of the Fermented Fish Industrys Supply Chain Using Fermented Fish Residues Value Creation Technologies
การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า
Use of Fermented-fish Residue as New Feedstuff for Swine
การใช้กากปลาร้าเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารชนิดใหม่สำหรับสุกร
Development of products and healthy menus based on prebiotic, probiotic, synbiotic and plant based protein from mushroom, sunflower seed and legume for health promotion and dietary therapy
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และชุดเมนูอาหารสุขภาพจากผลิตภัณฑ์พรีไบโอติก โปรไบโอติก ซินไบโอติก และ โปรตีนจากพืช เพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพและโภชนะบำบัดจากเห็ด เมล็ดทานตะวัน และ ถั่ว
Development of products and healthy menus based on prebiotic, probiotic, synbiotic and plant based protein from mushroom, sunflower seed and legume for health promotion and dietary therapy
โครงการที่ 2 พัฒนานวัตกรรมอาหารพรีไบโอติก/ โพรไบโอติก/ซินไบโอติก/ โปรตีนจากพืช
Development of healthy food menus to increase the performance of nervous system and muscular system
โครงการที่ 3 การพัฒนาเมนูอาหารสุขภาพเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำงานของระบบประสาท กล้ามเนื้อ
Development of healthy food menus to increase the performance of cardiovascular system
โครงการที่ 4 การพัฒนาเมนูอาหารสุขภาพเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด
Development of healthy food menus to stimulate immune system
โครงการที่ 5 การพัฒนาเมนูอาหารสุขภาพเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน
Safety Assessment and Innovative Healthy Diet Consumption Effect on Stroke Biomarkers
โครงการที่ 6 ผลการบริโภคนวัตกรรมอาหารสุขภาพต่อการเปลี่ยนแปลง stroke biomarkers
Safety Assessment and Innovative Healthy Diet Consumption Effect on Dementia Biomarkers
โครงการที่ 7 ผลการบริโภคนวัตกรรมอาหารสุขภาพต่อการเปลี่ยนแปลง dementia biomarkers
Safety assessment and consumption of healthy food innovation on changes in mental wellness biomarkers
โครงการที่ 8 ผลการบริโภคนวัตกรรมอาหารสุขภาพต่อการเปลี่ยนแปลง mental wellness biomarkers
Implementation of Food Crop Production Technologies to Enhance Farmers’ Practice to Achieve Agricultural Standard
โครงการที่ 1 ส่งเสริมการปลูกและการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์เกษตรให้ได้มาตรฐาน
Safety Assessment and Innovative Healthy Diet Consumption on Changes in Biomarkers Indicating fraility and sarcopenia risks
โครงการที่ 10 ผลการบริโภคนวัตกรรมอาหารสุขภาพต่อการเปลี่ยนแปลง Biomarkers ที่บ่งชี้ภาวะเปราะบางและมวลกล้ามเนื้อลดลง
Safety Assessment and Innovative Healthy Diet Consumption Effect on immune system
โครงการที่ 11 ผลการบริโภคนวัตกรรมอาหารสุขภาพต่อการเปลี่ยนแปลง ภูมิคุ้มกัน
Safety Assessment and Innovative Healthy Diet Consumption Effect on cardiovascular biomarkers
โครงการที่ 9 ผลการบริโภคนวัตกรรมอาหารสุขภาพต่อการเปลี่ยนแปลง cardiovascular biomarkers
"Non Sa-aad model" Developing sustainable agriculture innovations by using community-based, Case study:Kaset dhamma group, Khon Kaen province
"โนนสะอาดโมเดล" การพัฒนานวัตกรรมเกษตรยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน: ศึกษากรณีกลุ่มเกษตรธรรม จังหวัดขอนแก่น
The Innovation of Assessment on Food Security in Local Community of Farmer-Entrepreneurs
นวัตกรรมการประเมินสภาวะความมั่นคงทางอาหารในชุมชนท้องถิ่นของเกษตรกรผู้ประกอบการ
Management for Developing RAINS for Esan Food Valley 2021
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley ภาคอีสานประจำปี 2564
Value creation of duck bone and vegetable wastes as food supplements
การเพิ่มมูลค่ากระดูกเป็ดและผักเหลือใช้ในรูปอาหารเสริมสุขภาพ
Increasing the value of ready-to-eat food and drink in the form of functional food and drink targeting at reducing the risk of chronic non-communicating diseases.
การเพิ่มมูลค่าอาหารและเครื่องดื่มพร้อมบริโภคในรูปของอาหารและเครื่องดื่ม ฟังค์ชันเพื่อลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อแบบเรื้อรัง
Development of learning areas and smart farmers for innovation and Information technology of pharmaceutical processing food and biological substances from agricultural materials
การพัฒนาพื้นที่แห่งการเรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของการแปรรูปเวชภัณฑ์ อาหารและสารชีวภาพจากวัสดุเกษตร
The Development of Feedstuff and Feed Additive for Enhanced Animal Production Efficiency
การพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์และสารเสริมในอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์
Mitigation of enteric greenhouse gases (GHG) from ruminant by using pellet feed containing phytonutrient compounds from Sesbania grandiflora (L.) Pers
การลดแก๊สเรือนกระจกที่ผลิตจากสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยการใช้อาหารอัดเม็ดที่มีองค์ประกอบของสารพฤกษเคมีจากฝักแคบ้าน
Development of high protein pellet feed from agro-industry by-product as animal feed
การพัฒนาอาหารเม็ดโปรตีนสูงจากผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นอาหารสัตว์
Salmonella detection strip for food
แถบตรวจเชื้อซัลโมเนลลาในอาหาร
Strategic supplementation of Tiliacora triandra, Diels leaf pellet to increase rumen fermentation efficiency and mitigate methane production in ruminants
การเสริมแบบกลยุทธ์ของใบย่านางอัดเม็ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหมักในรูเมน ลดการผลิตแก๊สมีเทนในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
Strategic supplementation of Tiliacora triandra, Diels leaf pellet to increase rumen fermentation efficiency and mitigate methane production in ruminants
การเสริมแบบกลยุทธ์ของใบย่านางอัดเม็ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหมักในรูเมน ลดการผลิตแก๊สมีเทนในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
Improvement of tofu production to reduce by-product and increase nutritional values and bioactivities by fermentation process
การปรับปรุงการผลิตเต้าหํู้เพื่อลดการเกิดผลพลอยได้ และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและการออกฤทธิ์ทางชีวภาพด้วยกระบวนการหมัก
Value Added of One Tumbol One Product (OTOP) and Small and Medium Enterprises (SMEs) of Herb and Cosmetic Productions to The Community Products Standard (CPS) or Food and Drug Administration (FDA) Standards
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) และผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประเภทกิจการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอาง ให้เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หรือมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
The Improvement of Livestock Production Efficiency with Agricultural Bio-Waste and Alternative Feedstuff
การเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ด้วยเศษเหลือทางการเกษตรและวัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือก
Formulation of dietary or beverage formulas from plant extracts to stimulate immunity for diabetic patients in order to prevent the SARS CoV-2 infection
การพัฒนาสูตรอาหารหรือเครื่องดื่มจากสารสกัดจากพืชกระตุ้นภูมิคุ้มกันผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส SARS CoV-2
Antibacterial biodegradable film for food packaging based on sugarcane bagasse
ฟิล์มบรรจุอาหารจากชานอ้อยที่สามารถย่อยสลายได้เองและต้านเชื้อแบคทีเรียได้
Development of Esan Excellence Center of Herbal (EECH)
การวิจัยและพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศมาตรฐานสมุนไพรแบบครบวงจรแห่งภาคอีสาน
Smart sensing and farm machine system for food and agricultural products quality and safety assurance
ระบบตรวจวัดและเครื่องจักรกลเกษตรอัจฉริยะสำหรับการรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตเกษตรและอาหาร
Process development of prebiotic and synbiotic from defatted organic rice bran derived from rice bran oil industry for development of functional foods with promoting digestive system and reducing metabolic syndrome
การพัฒนากระบวนการผลิตพรีไบโอติกและซินไบโอติกจากกากรำข้าวอินทรีย์ที่ได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันรำข้าวเพื่อพัฒนาเป็นอาหารฟังก์ชันที่ส่งเสริมระบบการย่อยและลดการเกิดภาวะเมแทบอลิกซินโดรม
Product design of rice based drink with prebiotic from rice in functional diet with promoting digestive system and reducing metabolic syndrome in elderly
การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันจากข้าวและสารพรีไบโอติกจากรำข้าวสำหรับส่งเสริมระบบย่อยและลดการเกิดภาวะเมแทบอลิกซินโดรมในผู้สูงอายุ
Effect of prebiotic from rice bran extract on the growth of heat resistant probiotic bacteria and its application in healthy food products
ผลของสารสกัดพรีไบโอติกจากกากรำข้าวต่อการเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติกที่ทนอุณหภูมิสูงและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
Development and evaluation of the consumption effect of shallot-derived functional food and food supplement
การพัฒนาและประเมินผลการบริโภคอาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากหอมแดง
Enhanced bioactive compounds to increase raw material quality of Centella asiatica after postharvest using elicitors and evaluation of anti-inflammatory activity
การเพิ่มสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพวัตถุดิบจากต้นบัวบกภายหลังการเก็บเกี่ยวโดยใช้สารกระตุ้นและการประเมินฤทธิ์ต้านการอักเสบ
Developmental of herbals food supplement: a case study of Kaempferia parviflora extract and Siamese crocodile blood for food health innovation of Thai
การพัฒนาอาหารเสริมจากสมุนไพรไทย : กรณีสารสกัดกระชายดำและเลือดจระเข้สยามเพื่อให้เป็นนวัตกรรมอาหารเชิงสุขภาพของคนไทย
National Buffalo Genome Project for Enhancing Sustainable Economy
โครงการจีโนมควายแห่งชาติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
Herbal products development in pilot scale with manufacturing standards
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรร่วมกับโรงงานที่มีมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม
Study on food-drug interaction of Thai herbal products for the elderly (Oral formulation) in human cell line models
การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างอาหารและยาของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสำหรับผู้สูงวัย (รูปแบบรับประทาน) ในโมเดลเซลล์ไลน์มนุษย์
Research and innovation of sensors and analytical test kits for controlled substances in food, agricultural products and agricultural industry
การวิจัยและนวัตกรรมเซนเซอร์และชุดตรวจวิเคราะห์สารควบคุมในอาหารและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตเกษตรและอาหาร
Enhancing Economic Value Added of the Fermented Fish Industrys Supply Chain Using Fermented Fish Residues Value Creation Technologies
การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลา
The Use of Fermented-fish Residue as Feedstuff in Poultry and Swine Diets for Promoting Organic Duck Egg, Eggshell Quality, and Pork Quality
การใช้กากปลาร้าเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ปีกและสุกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไข่เป็ดอินทรีย์ คุณภาพเปลือกไข่ และคุณภาพเนื้อสุกร
Innovation of health food development: Instant veggie powder
การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ : ผักผงชนิดชงละลาย
Using of biotechnology to increase value added of agroindustry by-product as animal feed 1
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นอาหารสัตว์ 1
Development of healthy food product from plant protein to increase nutritional values
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากโปรตีนพืชเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
Application of omega-3 and 6 fatty acids and reproductive management to improve uterine health and the ratio of female dairy cows
การใช้ประโยชน์ของกรดไขมันโอเมก้า 3 และ 6 ร่วมกับการจัดการการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มสุขภาพมดลูกและอัตราส่วนลูกโคนมเพศเมีย
Influence of beef cattle consume fresh cassava root with inoculate cyanide-utilizing ruminal bacteria on cyanide reduction, bacterial change, blood metabolites and ruminal fermentation
ผลของการเสริมมันสดในโคเนื้อที่ได้รับการเสริมแบคทีเรียที่ใช้กรดไฮโดรไซยานิค ต่อการลดลงของกรดไฮโดรไซยานิค การเปลี่ยนแปลงจุลินทรีย์ ค่าเมแทบอไลต์ในเลือด และกระบวนการหมักในรูเมน
Innovation Management Model Local Gastronomy Tourism quot;Khao Suan Kwang Grilled Chickenquot; in The Dimension Creative Economy
นวัตกรรมการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น ldquo;ไก่ย่างเขาสวนกวางrdquo; ในมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Research and innovation of nanocurcumin for health benefits in small animal and skin diseases treatment in pets
การวิจัยและนวัตกรรมนาโนเคอร์คูมินสำหรับอาหารสุขภาพในสัตว์เล็กและโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง
Modifications of calcium and magnesium catalyst derived from waste for biofuel production in continuous process under atmospheric pressure
การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาแคลเซียมและแมคนีเซียมที่ได้จากของเสีย เพื่อใช้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพในระบบต่อเนื่อง ภายใต้ความดันบรรยากาศ
Role of limonin on metabolic syndrome and cardiovascular changes in high-fat diet induced metabolic syndrome in rats
บทบาทของลิโมนินต่อเมแทบอลิกซินโดรมและการเปลี่ยนแปลงของหัวใจและหลอดเลือดในหนูแรทเมแทบอลิกซินโดรมที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูง
The supplementation of algae polysaccharide in broiler feed on performance, immunity, digestibility and meat quality
การเสริมโพลีแซ็กคาไรด์จากสาหร่ายในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถนะการผลิต ภูมิคุ้มกัน ประสิทธิภาพการย่อยได้ และคุณภาพเนื้อ
Development of Japanese yam (Beni Haruka) production process to economic crops after rice fields
การพัฒนากระบวนการผลิตมันเทศญี่ปุ่นเบนิฮารุกะสู่พืชเศรษฐกิจหลังนา
Functional Ingredient: 5-aminolevulinic Acid (5-ALA) Driving Shrimp Feed Innovation for Pacific White Shrimp Production in the Inland Low-Salinity Culture
วัตถุดิบอาหารฟังก์ชั่น: 5-aminolevulinic acid (5-ALA) ต่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้งขาวในการเลี้ยงที่ความเค็มต่ำ
Development of instant health supplement drink of nanoencapsulation of Kaempferia parviflora extract for obesity patient
การพัฒนาอาหารเสริมสุขภาพชนิดชงดื่มนาโนเอนแคปซูเลชันของสารสกัดกระชายดำ สำหรับผู้ป่วยโรคอ้วน
Evaluation of yield potential of green pods and tuber of winged bean (Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.) for consumption and raw material in livestock
การทดสอบศักยภาพการให้ผลผลิตฝักสดและการเกิดหัวใต้ดินของถั่วพูเพื่อการใช้ประโยชน์ในการบริโภคและการใช้เป็นวัตถุดิบอาหารปศุสัตว์
Improvement of Livestock Production Efficiency with Alternative Protein Source from Black Soldier Fly (Hermitia illucens)
การเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์โดยใช้แหล่งโปรตีนทางเลือกจากหนอนแมลงวันลาย
The randomized, double-blinded, controlled trial of the gastrointestinal effects of 3 types of Milk: A2-beta casein compared to A1/A2-beta casein, lactose-free, and whole milk.
การศึกษาแบบสุ่มปกปิดเปรียบเทียบผลต่อระบบทางเดินอาหารของนมสามชนิด: นมเอทู-เบต้าเคซีน นมพร่องแลคโตส และนมธรรมดา
Development of herbals food supplement for the future of Thai Nutraceutical product: a case study of Kaempferia parviflora extract and blood powder of Siamese crocodile (Phase 2)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสมุนไพรเสริมสุขภาพเพื่อผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์ นูตาซูติคจากสมุนไพรไทยแห่งอนาคต: กรณีสารสกัดกระชายดำและเลือดจระเข้สยาม (ต่อเนื่องปี 2)
Functional food from Astraeus odoratus for pre-diabetes
อาหารเสริมสุขภาพจากเห็ดเผาะหนังสำหรับภาวะก่อนเบาหวาน
Development of alternative health food product from edible insects
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพจากแมลงกินได้
Innovation development of the health food product from Thai rat-tailed radish
การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากผักขี้หูด
Utilization of agro-industrial waste for ruminant feed
แนวทางการนำใช้ประโยชน์ของเศษเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
Effect of developed microencapsulated synbiotics on weight loss mechanisms and whole genome analysis of probiotics used in the study to understand their benefits and safety as supplement for weight control application
ผลของซินไบโอติกส์ที่พัฒนาในรูปแบบเอนแคปซูเลทต่อกลไกการลดน้ำหนักและการวิเคราะห์ whole genome ของจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ที่ใช้เพื่อศึกษาคุณประโยชน์และความปลอดภัยต่อการประยุกต์ใช้ในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการควบคุมน้ำหนัก
Mapping Nutrients Concentration and Growth Analysis of Oil Palm Trees in Precision Agriculture using images of UAV
การทำแผนที่ปริมาณธาตุอาหารและวิเคราะห์การเจริญเติบโตของต้นปาล์มน้ำมันในเกษตรแม่นยำสูง โดยใช้ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ
Instrument service and testing center for Agri-food and environment by Omics technology
ศูนย์บริการเครื่องมือวิจัยและทดสอบผลผลิตทางการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์
Improvement on the potential of holder dairy farmers to feed management for improving milk yield and milk quality
การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในการจัดการด้านอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพน้ำนม
Approach of producing dairy milk as a functional food with increased concentration of conjugated linoleic acid (CLA) by phytonutrients pellet supplementation
แนวทางการผลิตน้ำนมโคเป็นอาหารฟังก์ชันเพื่อสุขภาพ ที่ประกอบกรดไขมันคอนจูเกเต็ดลินโนเลอิก (conjugated linoleic acid, CLA) โดยการเสริมด้วยสารเสริมพฤกษเคมี (phytonutrients)
The enhancement of protein content in waste coconut husk for animal feed mixture using fungi
การเพิ่มปริมาณโปรตีนในเปลือกมะพร้าวเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์โดยการใช้รา
Ugly Veggies - A Circular Economy Model for the Sustainable Management of Food Loss and Waste in Fresh Vegetable Supply Chains
Ugly Veggies - แบบจำลองเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการจัดการการสูญเสียและเศษเหลือทื้งจากอาหารอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานผักสด
ESAN Circular X Creative Economy - A Business Model for Circular and Creative Economy to Manage Food Loss and Waste from the Mango Processing Industry in the North-east Region
ESAN Circular X Creative Economy - แบบจำลองธุรกิจสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการจัดการการสูญเสียและเศษเหลือทื้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปมะม่วงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Innovative Online Sales Management Channels and Business Strategies for Ugly Vegetables
นวัตกรรมการจัดการช่องทางการขายแบบออนไลน์และกลยุทธทางธุรกิจสำหรับผักน่าเกลียด
Development of Food and Feed Product Prototype Features from Fermented Fish Industrial Residues Using the Circular Economy and Lean Entrepreneur Concepts
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารสัตว์จากส่วนเหลือทิ้งอุตสาหกรรมปลาร้าโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและผู้ประกอบการลีน
Utilization of residues from sugarcane industry by-product fermented with high potential yeast use as a roughage source in ruminant
การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอ้อยโดยการหมักด้วยยีสต์ที่มีศักยภาพสูงเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
Using of biotechnology to increase value added of agroindustry by-product as animal feed
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรเป็นอาหารสัตว์
Effect of hesperidin on metabolic syndrome, cardiovascular structure and function, inflammation and oxidative stress markers in rat metabolic syndrome-induced by high-fat diet.
ผลของสารเฮสเพอริดินต่อภาวะเมแทบอลิกซินโดรม โครงสร้างและหน้าที่ของระบบหัวใจและหลอดเลือด ตัวบ่งชี้การอักเสบและภาวะเครียดออกซิเดชันในหนูแรทเมแทบอลิกซินโดรมเนื่องจากได้รับอาหารที่มีไขมันสูง
Study of feeding innovation for ruminants with fresh cassava root
การศึกษานวัตกรรมการให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องด้วยมันสำปะหลังสด
A prototype of cassava production and cassava starch industry with appropriate management and Technological Innovations for Improving the economy, Sustainable Society and Environment
ต้นแบบการผลิตมันสำปะหลังและอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังด้วยการจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Development of nutritious insect protein production processes from local agricultural and industrial waste for Nile tilapia feed
การพัฒนากระบวนการผลิตแมลงโปรตีนที่มีคุณค่าทางโภชนสารจากเศษเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในท้องถิ่นเพื่อเป็นอาหารปลานิล
Micronutrient-doped calcium phosphates as novel nutritional compounds
การเพิ่มธาตุอาหารเสริมธาตุเหล็กและสังกะสีร่วมกับแคลเซียมฟอสเฟตในสารประกอบอาหารใหม่
Determination the bioactive compounds in the colostrum and its efficiency for functional and as healthy food supplements
การทดสอบสารสำคัญทางชีวภาพในนมน้ำเหลือง และประสิทธิภาพด้านการพัฒนาเป็นอาหารฟังก์ชันและอาหารเสริมสุขภาพ
Food on the move: How online food delivery applications affect customer engagement and loyalty during the COVID-19 pandemic?
ก้าวต่อไปของธุรกิจอาหาร: แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารออนไลน์ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคและการเป็นลูกค้าภักดีในยุคโควิด-19 อย่างไร
Observation of the photosynthetic bacterium Rhodopseudomonas faecalis PA2 grown in aquaculture water and utilization as protein feed in the water flea and the giant freshwater prawn in comparison with other bacteria used as aquatic feeds
การศึกษาแบคทีเรียสังเคราะห์แสง Rhodopseudomonas faecalis PA2 ที่เลี้ยงด้วยน้ำจากบ่อเลี้ยงสัตว์และการใช้เป็นอาหารโปรตีนแก่ไรแดงและกุ้งก้ามกรามเปรียบเทียบกับแบคทีเรียอื่นที่ใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำ
Isolation of yeast strain from rumen fluids for producing high potential single cell protein to improve rice straw quality in dairy cattle diet.
การคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์จากของเหลวในกระเพราะรูเมนเพื่อผลิตโปรตีนเซลล์เดี่ยวศักยภาพสูงสำหรับปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าวในอาหารโคนม
Technology transfer of the black soldier fly production and utilization in accordance with animal feed standards.
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและใช้ประโยชน์แมลงโปรตีนตามมาตรฐานอาหารสัตว์
Allergen-free protein hydrolysate supplementary food products from cricket for muscular strength and endurance
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนไฮโดรไลเซทไร้อัลเลอร์เจนจากจิ้งหรีดเพื่อเสริมสมรรถนะและความทนทานของกล้ามเนื้อ
Value creation of tuna-derived protein hydrolysate as the food supplement targeting at the prevention and the risks reduction of the cardiovascular diseases
การเพิ่มมูลค่าโปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลาทูน่าในรูปอาหารเสริมสุขภาพป้องกันและลดความเสี่ยงของหัวใจและหลอดเลือด ปีที่ 2
Value creation of tuna-derived protein hydrolysate as the food supplement targeting at the prevention and the risks reduction of the cardiovascular diseases
การเพิ่มมูลค่าโปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลาทูน่าในรูปอาหารเสริมสุขภาพป้องกันและลดความเสี่ยงของหัวใจและหลอดเลือด
Innovative Design of Functional Plant-Based Seafood using 3D Food Printing Technology for Future Food Sustainability.
การออกแบบนวัตกรรมอาหารทะเลฟังก์ชันจากพืชด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อาหาร 3 มิติ สำหรับอาหารอนาคตที่ยั่งยืน
Production of antibiotic-free broiler by feeding with probiotics immobilized on the agricultural wastes as feed supplement
การผลิตไก่เนื้อปลอดสารปฏิชีวนะด้วยอาหารเสริมโพรไบโอติกที่ตรึงบนวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร
Roleofparasitic infections and dietary intake affact on gut microbiota changes in correlation tochronic kidney disease inNortheast Thailand for biomarker discovery and prevention strategy
บทบาทของการติดเชื้อพยาธิและการบริโภคอาหารต่อการเปลี่ยนแปลงแบคทีเรียลำในไส้ที่สัมพันธ์กับโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อการหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและกลยุทธ์ในการป้องกัน
Development of salt reduction methods for prevention of hypertension in Thailand
การพัฒนาวิธีการลดความเค็มเพื่อป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทย
Increasing the Performance of Human Resources in the Agricultural and Food Industry toward a Smart Factory.
การเพิ่มสมถรรนะของบุคลากรในวัยทำงาน (Reskill/Upskill) ภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Factory
Study on safety data of liquid ready-to-eat food health supplement for elderly people and implementing as a novel food
การศึกษาข้อมูลความปลอดภัยของอาหารเหลวเสริมสุขภาพสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุเพื่อขึ้นทะเบียนอาหารใหม่
Development of functional ingredients from Wolffia sp. in an immune boosting aspect for sustainable food system
การพัฒนาส่วนประกอบอาหารฟังก์ชันจากไข่นํ้า ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อระบบอาหารที่ยั่งยืน
The bioactivity study of Wolffia globosa extract for an alternative source of anti-aging bioactive compounds
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัด Wolffia globosa เพื่อเป็นแหล่งทางเลือกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้านชรา
Utilization Fariy Shrimp in Layers Diet for Produce Egg Enriched with Astaxanthin
การใช้ไรน้ำนางฟ้าในอาหารไก่ไข่เพื่อผลิตไข่ไก่เสริมแอสตาแซนธิน
Improvement of technology and process innovation of fairy shrimp farming for the animal feed industry
การปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เศรษฐกิจการปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เศรษฐกิจ
Analysis of costs and business feasibility from technological and cultured improvements in fairy shrimp: A case of animal feed industry
การวิเคราะห์ต้นทุนและความเป็นไปได้ทางธุรกิจจากการปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เศรษฐกิจ
The effects of Chlorella vulgaris TISTR 8580 cultivation in saline conditions on growth rates and nutrient compositions on two fairy shrimps (Streptocephalus sirindhornae and Branchinella thailandensis)
การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Chlorella vulgaris TISTR 8580 ในสภาวะที่มีความเค็มต่อองค์ประกอบทางโภชนาการและอัตราการเจริญเติบโตของ ไรน้ำนางฟ้าสิรินธร และไรน้ำนางฟ้าไทย
Growth Performance and Cytokine Expression in Newly Weaned Piglets Feeding Hydrolyzed Yeast
การเจริญเติบโตและการสร้างไซโตไคน์ของลูกสุกรหย่านมเร็วที่ได้รับอาหารเสริมไฮโดรไลซ์ยีสต์
Development of poultry nutrition containing Kaempferia parviflora extract, pharmacokinetics study, growth performance, semen quality and bioactive ingredients in chicken meat
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับสัตว์ปีกที่มีส่วนประกอบของสารสกัดกระชายดำ การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ ผลต่อการเจริญเติบโต คุณภาพน้ำเชื้อและสารสำคัญในเนื้อไก่
Utilization of citric acid waste fermented with yeast cream obtained from bioethanol processing as ruminants diet
การใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริกหมักร่วมกับกากตะกอนยีสต์จากกระบวนการผลิตเอทานอลเพื่อเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
Land use change between cassava and sugarcane effect on some soil chemical, physical, biological properties and crop yield
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินระหว่างมันสำปะหลังและอ้อยที่ส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพของดินบางประการและผลผลิต
In vitro cattle stem cell cultivation to serve the generation of a future food; cultured meat
การเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อจากวัวพื้นเมืองรองรับการสร้างเนื้อวัวในห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคต
Generation of cultured Pon-Yang-Khram beef from stem cell-derived cells in vitro to serve as food for the future
การสร้างเนื้อวัวในห้องปฏิบัติการโดยอาศัยเซลล์เพาะเลี้ยงจากเซลล์ต้นกำเนิดของโคขุนโพนยางคำเพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคต
Food Quality Management and the Logistics Model of Ugly Vegetable Products
การจัดการคุณภาพอาหารและโมเดลโลจิสติกส์สำหรับผลิตภัณฑ์ผักน่าเกลียด
Gastronomy Tourism Innovation Management Model Thai Lua local by using Salt Ancient community identity as a based.
รูปแบบนวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นไทยลัวะโดยใช้อัตลักษณ์ชุมชนบ่อเกลือเป็นฐาน
Innovative Branding and Advertising Campaign for Ugly Vegetables
ผักไม่สวยใช่ว่าจะไม่มีคุณค่า Marketing Opportunity and Advertising Campaign: การสร้างโอกาสทางการตลาดและแคมเปญจูงใจลูกค้าจากผักไม่สวยและเศษผักเหลือทิ้ง
Gastronomy Tourism Innovation Model of MICE Home Stay in the Creative I-san Culture Communities Dimension
รูปแบบนวัตกรรมเชิงอาหารของ MICE โฮมสเตย์ ในมิติวัฒนธรรมชุมชนอีสานอย่างสร้างสรรค์
Consumer-Centered New Product Development of Functional Food From Cricket Protein Using Design Thinking to Expedite Market Acceptance and Success of Food Innovation Commercialization
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทอาหารฟังก์ชั่นจากโปรตีนจิ้งหรีดผ่านความคิดเห็นของผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางด้วยแนวคิดเชิงออกแบบเพื่อเพิ่มความเร็วและโอกาสความสำเร็จของการนำนวัตกรรมอาหารสู่ตลาดเชิงพาณิชย์
Bioactive compound extraction from Turmeric by aqueous two phase system technique and its application in food
การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากขมิ้นชันด้วยระบบสารละลายสองวัฏภาค และการนำสารสกัดไปใช้ประโยชน์ในอาหาร
Modification of protein from quinoa seeds to produce functional protein and fiber-rich meat analogue
การดัดแปลงโปรตีนจากเมล็ดควินัวเพื่อผลิตโปรตีนเชิงหน้าที่และเนื้อสัตว์เทียมเสริมเส้นใยอาหาร
Testing for biologically active substances (collagen type II) from cockscomb for development as a healthy food
การทดสอบสารสำคัญทางชีวภาพ (คอลลาเจน type II) จากหงอนไก่เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเสริมสุขภาพ
Factors affecting microbial safety and product quality improvement of edible crickets from farms in Khon Kaen and Kalasin Provinces
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยทางจุลินทรีย์และการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดจากฟาร์มในจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์
Upgrading a community enterprise to an industrial scale of cricket processing as the future food
การยกระดับอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคต
The Influence of plant-based feed on nutrition value, protein quality and sensory qualities of cricket house powder (Acheta Domesticus) and its’ application in food product on consumer preference and acceptance; case study of cream cheese- type spread with house cricket protein powder.
อิทธิพลของอาหารจากพืชต่อคุณค่าทางโภชนาการ คุณภาพโปรตีนและคุณภาพทางประสาทสัมผัสของจิ้งหรีดบ้านผง (Acheta Domesticus) และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารต่อการความชอบและการยอมรับของผู้บริโภค; กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ครีสชีสชนิดทาเสริมโปรตีนจิ้งหรีดบ้านผง
Study of utilization of sugarcane bagasse fermented with Lactobacillus casei as a roughage source for producing sustainable Thai native beef cattle
การศึกษาการใช้ประโยชน์จากชานอ้อยหมักกับเชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus casei เพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับการผลิตโคเนื้อพื้นเมืองไทยแบบยั่งยืน
Study on the effect of cellulase enzyme levels and strains of yeast fermented together with bagasse. on the quality of bagasse after fermentation Chemical composition, edibility, fermentation process and utilization of food in Thai native beef cattle
การศึกษาผลของระดับเอนไซม์เซลลูเลสและสายพันธุ์ของยีสต์หมักร่วมกับชานอ้อย ต่อคุณภาพของชานอ้อยภายหลังการหมัก องค์ประกอบทางเคมี การกินได้ กระบวนการหมัก และการใช้ประโยชน์ของอาหารในโคเนื้อพื้นเมืองไทย
Development of biodegradable and antibacterial nanocomposites bioplastic for food packaging based-sugarcane bagasse and sugarcane leaves
การพัฒนาพลาสติกชีวภาพบรรจุภัณฑ์อาหารนาโนคอมพอสิตจากชานอ้อยและใบอ้อยที่สามารถย่อยสลายและต้านเชื้อแบคทีเรียได้
Development of cocktail supplementary diet formulationwith immunostimulatingactivity for immunocompomised person
การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันสำหรับผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ
Innovation Management Model Local Gastronomy Tourism "Khao Suan Kwang Grilled Chicken" in The Dimension Creative Economy
นวัตกรรมการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น “ไก่ย่างเขาสวนกวาง” ในมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Production of Instant Noodle for Kidney Disease Patients in Different Stage
การผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยโรคไตในระยะต่างๆ
The Development of Pla – Som (Fermented Fish) enterprise by GMP standard
การยกระดับสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาส้มด้วยมาตรฐาน GMP
Development of novel engineered nanoparticles as nanofertilizer andphytostimulating agents for crop growth and protection: Integratedbiophysical approaches
การพัฒนาอนุภาคนาโนวิศวกรรมแบบใหม่เพื่อใช้เป็นปุ๋ยนาโนและสารกระตุ้นพืชเพื่อการเติบโตและปกป้องพืชอาหาร: วิธีการศึกษาเชิงชีวฟิสิกส์บูรณาการ
Anona leaf and seed supplement for the effects of microbiological equilibrium in humans.
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใบและเมล็ดน้อยหน่าเพื่อผลของสมดุลทางจุลชีววิทยาในมนุษย์
Food supplementary products for physical performance for sportive tourism business
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของร่างกายเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
Artificial Intelligence Technology in Food Consumption Recommendation for Elderly and Throughout the Life Span
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการแนะนำการบริโภคอาหารสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลทุกช่วงวัย
Development of dietary supplement containing Houttuynia cordata Thunb. (Plu-Kaow) to be an alternative product for reducing blood sugar in diabetic patients
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพลูคาวเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับลดน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน
Effect of phytochemical from herb plant (Sesbania grandiflora (L.) Pers) on potential methane reduction and feed utilization in Thai native beef cattle
ผลของการใช้สารพฤกษเคมีจากพืชสมุนไพร (แคบ้าน) ต่อศักยภาพในการลดการผลิตก๊าซเมทเธนและ การใช้ประโยชน์อาหารในโคเนื้อพื้นเมืองไทย
Soybean and peanut production technology under sugarcane fallow area of the Northeast with smart farm technology
เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองและถั่วลิสงร่วมระบบกับอ้อยในพื้นที่รื้อตอรอปลูกอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยระบบสมาร์ทฟาร์ม
Increasing the utilization potential of rice straw by microorganisms Lactobacillus casei is a rough food source of Thai native beef cattle.
การเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ของฟางข้าวด้วยจุลินทรีย์ Lactobacillus casei เพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบของโคเนื้อพื้นเมืองไทย
Holistic dysphagia food recipes and sweeping gel for swallowing rehabilitation
ตำรับอาหารองค์รวมและเจลสำหรับฝึกกลืน
Technology transfer of cassava planted in late rainy season for improving production efficiency and income of small holder farmers in northeastern Thailand.
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังปลายฤดูฝนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรายได้ของเกษตรกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Extraction and inulin-based microencapsulation of Dipeterocarpus alatus’ bark-derived resveratrol for commercially prototyped food supplement
การสกัดแยกและห่อหุ้มเรสเวอราทรอลจากเปลือกยางนาด้วยเปลือกห่อหุ้มชีวภาพอินูลินเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้นแบบเชิงพาณิชย์
Genotypic diversity and properties of metabolites produced by bacteria isolated from Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG) and Northeastern areas for medical, food, cosmetic and biomaterial applications
ความหลากหลายทางพันธุกรรมและคุณสมบัติของสารเมแทบอไลท์ของแบคทีเรียที่คัดแยกจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อประยุกต์ใช้ในด้านสุขภาพ อาหาร เวชสำอางและวัสดุชีวภาพ
New sample preparation platforms for pesticide residues in food and agricultural products
ระบบเตรียมตัวอย่างแบบใหม่สำหรับสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร
Synergistric and chemosensitizer effect of active compound in Cellular asiatica for overcoming multidrug resistance in cancer cells: a new therapeutic model for gastrointestinal cancers
การศึกษาสารที่มีฤทธิ์เป็นยาในใบบัวบกเพื่อเสริมฤทธิ์และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาในเซลล์มะเร็งที่ดื้อต่อยาเคมีบำบัด: รูปแบบการรักษาแนวใหม่สำหรับผู้ป่วยมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร
Encapsulation of Plant extract powder development for healthy drink
การพัฒนาเอนแคปซูเลชันของสารสกัดผงพืชผักสำหรับชงดื่ม เพื่อเป็นอาหารเสริมสุขภาพ
Innovative analytical technology based on bio-based molecularly imprinted polymers for functional food ingredients
นวัตกรรมเทคโนโลยีวิเคราะห์สารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ในอาหารโดยอาศัยพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลจากสารชีวภาพ
Evaluation of bioactive compounds extraction conditions and bioactive peptides in Wolffia globosa using peptidomics and machine learning approaches
การประเมินสภาวะการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพใน Wolffia globosa โดยใช้เปปติโดมิกส์และการเรียนรู้ด้วยเครื่อง
Strategies of dietary supplementation to enhance bioactive compounds in dairy milk
กลยุทธ์การเสริมอาหารเพื่อเพิ่มสารออกฤกธิ์ทางชีวภาพในผลผลิตน้ำนมโค
Development of low cost protein feed for commercial cricket farms
การพัฒนาสูตรอาหารโปรตีนต้นทุนต่ำเพื่อเลี้ยงจิ้งหรีดเชิงพาณิชย์
Development of low-cost protein feed for commercial cricket farms.
พัฒนาสูตรอาหารโปรตีนต้นทุนต่ำที่เหมาะสมในการเลี้ยงจิ้งหรีดเชิงพาณิชย์
Apple syrup supplement product with Ganoderma extract to alleviate suffering from chemotherapy and radiation therapy in cancer patients
สูตรอาหารเสริมแอปเปิลไซรัปร่วมกับสารสกัดเห็ดหลินจือเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานจากเคมีบำบัดและรังสีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง
Functional food testing and product development service center for healthy food and beverages
ศูนย์บริการทดสอบ ตรวจวิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงหน้าที่ของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
Research and development of new sources of feedstuff and feed additive products to enhance ruminant production capacity
การวิจัยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารสัตว์แบบใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
Research and development of by-pass starch product from Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.) tuber use as energy source for dairy cow diet
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งไหลผ่านจากหัวถั่วพูเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารพลังงานสำหรับโคนม
Development of pellet feed product from Winged bean root for industry beef cattle diet
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอัดเม็ดจากหัวถั่วพูเพื่อเป็นอาหารสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโคเนื้อโปรตีนสูง
The development of fermented total mixed ration (FTMR) containing fresh cassava root with sulfur on performance production in goats
การพัฒนาอาหารสูตรสำเร็จหมักที่มีมันสำปะหลังสดและกำมะถันเป็นองค์ประกอบต่อประสิทธิภาพการผลิตในแพะ
Nanocurcumin nutritional supplement for cancer treatment
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนาโนเคอร์คูมินสำหรับผู้ป่วยรักษามะเร็ง
Future amino acid for healthier food from crickets farm
กรดอะมิโนอนาคตสำหรับอาหารสุขภาพจากฟาร์มจิ้งหรีด
Project for improvement of manufacturing practice of supplementary diet, cosmetic, herbal industries in the Northeastern of Thailand
โครงพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเสริม เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Development of high-protein content plant database for production of plant-based protein future food using a Wolffia sp. model system
การพัฒนาฐานข้อมูลพืชโปรตีนสูงและผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันจากโปรตีนจากพืชเพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคต (Future food): กรณีศึกษาไข่น้ำ (Wolffia sp.)
A study of the effects of bagasse fermented with enzyme and rice straw substitute yeast in fermented total mixed ration (FTMR) on feedability, rumen fermentation, digestibility, production and chemical composition of milk. In tropical lactating cows, mid-term lactation
การศึกษาผลของชานอ้อยหมักร่วมกับเอนไซม์และยีสต์ทดแทนฟางข้าวในอาหารผสมสำเร็จหมัก (FTMR) ต่อการกินได้ กระบวนการหมักในรูเมน การย่อยได้ การผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนม ในโครีดนมเขตร้อนระยะกลางการให้นม
Recycling of aquaculture water to produce microbial protein by anoxygenic photosynthetic bacterium Rhodopseudomonas faecalis PA2 to be utilized as feed in crustaceans Moina macrocopa and Macrobrachium rosenbergii in comparison with other bacteria utilized in aquaculture: survival, growth performance, life span, proximate composition, immune response, and water quality
การรีไซเคิลน้ำจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำมาผลิตอาหารโปรตีนจากจุลินทรีย์ด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ไม่ผลิตออกซิเจนสายพันธุ์ Rhodopseudomonas faecalis PA2 เพื่อเป็นอาหารแก่ครัสเตเชียน Moina macrocopa และ Macrobrachium rosenbergii เปรียบเทียบกับแบคทีเรียชนิดอื่นที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ: การรอดชีวิต การเจริญ วงจรชีวิต องค์ประกอบทางชีวเคมี การตอบสนองของภูมิคุ้มกัน และคุณภาพน้ำ
Pellet feed developments for commercial culture of beautiful natural fishes
การพัฒนาสูตรอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปลาสวยงานเชิงพาณิชย์
Industrial Post-doctorate Development for Agriculture, Food, Energy and Bio-materials for Future phase 2
การพัฒนานักวิจัยหลังปริญญาเอกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร พลังงานและวัสดุชีวภาพเพื่ออนาคต ระยะที่ 2
Droplet Dissemination Protective Hood for Endoscopy of the upper aerodigestive tract
กระสวยป้องกันการฟุ้งกระจายขณะส่องกล้องทางเดินหายใจและทางเดินอาหารส่วนบน
Researcher : 203 record
รศ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ
Veterinary Medicine
ผศ.ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ
Technology
รศ.ดร.กฤตพล สมมาตย์
Agriculture
ผศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์
Agriculture
ผศ.ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย
Agriculture
ผศ.ดร.ชไมพร จำปาศรี
Science
อ.ดร.จินตนา ศรีผุย
Technology
รศ.ดร.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง
Agriculture
รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา
Agriculture
ผศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
Agriculture
นายสหพัฒน์ บรัศว์รักษ์
Associated Medical Science
นายอภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
Humanities and Social Sciences
รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
Agriculture
รศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม
Agriculture
รศ.ดร.ทิพาพร กาญจนราช
Pharmaceutical Sciences
รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว
Agriculture
ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์
Agriculture
ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์
Technology
ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี
Agriculture
ผศ.ดร.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร
Agriculture
รศ.ดร.สุรเดช พลเสน
Agriculture
ศ.ดร.สนั่น จอกลอย
Agriculture
รศ.ดร.ยานี ตรองพาณิชย์
Science
รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช
Business Administration and Accountancy
ผศ.ดร.พรเทพ เนียมพิทักษ์
Agriculture
ผศ.ดร.สุมนา นีระ
Agriculture
ผศ.ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ
Agriculture
นายวิเชียร เกิดสุข
Research for Social Development Institute
ผศ.ดร.พีระพล สุขอ้วน
Veterinary Medicine
ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์
Science
ผศ.ดร.ปณคพร วรรณานนท์
Medicine
รศ.ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์
Agriculture
ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว
Technology
ผศ.ดร.ทองรวี ศิลาน้อย
Business Administration and Accountancy
ผศ.ดร.ชื่นจิตร อังวราวงศ์
Business Administration and Accountancy
ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ
Medicine
ผศ.ดร.. วิภาวี ทูคำมี
Medicine
ผศ.ดร.ธนกร โรจนกร
Technology
รศ.ดร.โสภณ บุญลือ
Science
รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร
Agriculture
รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
Agriculture
นายประทีป ช่วยเกิด
Research for Social Development Institute
ผศ.ดร.ชีวาพัฒน์ แซ่จึง
Science
รศ.ดร.วิทยา ตรีโลเกศ
Agriculture
รศ.ดร.บุญมี ศิริ
Agriculture
นางสาวละเอียด นาคกระแสร์
Science
อ.ดร.ดนุพล เกษไธสง
Agriculture
รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
Public Health
รศ.ดร.บงกช นพผล
Veterinary Medicine
ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์
Veterinary Medicine
รศ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล
Veterinary Medicine
ผศ.ดร.คมศร ลมไธสง
Science
ผศ.ดร.พัชริน ส่งศรี
Agriculture
ผศ.ดร.วิชัย ลีลาวัชรมาศ
Technology
รศ.ดร.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด
Medicine
อ.ดร.ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์
Veterinary Medicine
นางสาวนิศารัตน์ ทิพยดารา
Applied Science and Engineering
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ แมคคลอสกี
Science
ผศ.ดร.ปวีณา พงษ์ดนตรี
Science
ศ.ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ
Agriculture
อ.ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติ
Agriculture
ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา
Agriculture
ผศ.ดร.อโนมา ดงแสนสุข
Agriculture
ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ จรัสแสง
Veterinary Medicine
ผศ.ดร.ปาริชาต บุตรวงค์
Business Administration and Accountancy
อ.ดร.รัชฎา น้อยสมบัติ
Dentistry
อ.ดร.พลสัณห์ มหาขันธ์
Science
ศ.ดร.ผิวพรรณ มาลีวงษ์
Medicine
ผศ.ดร.รัชฎา ตั้งวงค์ไชย
Technology
รศ.ดร.ศักดา ดาดวง
Pharmaceutical Sciences
ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร
Agriculture
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์
Science
นางเพ็ญศรี เจริญวานิช
Business Administration and Accountancy
รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
Technology
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
Technology
ผศ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง
Pharmaceutical Sciences
นายอนุสรณ์ เชิดทอง
Agriculture
นางสาวจิรวรรณ อภิรักษากร
Technology
ศ.ดร. ยุพา หาญบุญทรง
Agriculture
นางสาวกัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
Economics
นางสาวโมลิน ว่องวัฒนากูล
Associated Medical Science
นายพรเทพ ถนนแก้ว
Technology
นางสาวอนงนาฏ ศรีประโชติ
Agriculture
นายวิทยา อมรกิจบำรุง
Science
รศ.ดร. สุพล ลิมวัฒนานนท์
Pharmaceutical Sciences
รศ. จินตนาภรณ์ วัฒนธร
Medicine
นางสาวแก้วตา จันทรานุสรณ์
Humanities and Social Sciences
อ.ดร. อรุณี พรมคำบุตร
Not specified
อ.ดร. อานนท์ คำวรณ์
Business Administration and Accountancy
รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม
Medicine
ผศ.ดร. สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์
Science
ดร. ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์
Not specified
ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน
Agriculture
นายอนุสรณ์ เชิดทอง
Not specified
นางสาวฐิรชญา ชัยเกษม
Business Administration and Accountancy
รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
Agriculture
Dr. Jesper Theodorus Nicolaas Knijnenburg
International College
ผศ.ดร. พัชริน ส่งศรี
Not specified
รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร
Pharmaceutical Sciences
ศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา
Agriculture
นางสาวอารยา เชาว์เรืองฤทธิ์
Technology
นายศุภสิทธิ์ คนใหญ่
Engineering
นางณัฐจรีย์ จิรัคคกุล
Applied Science and Engineering
ผศ.ดร. วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ
Not specified
ผศ.ดร. บัณฑิต ยวงสร้อย
Agriculture
นางสาวอนงนาฏ ศรีประโชติ
Not specified
นางสาวแก้วตา จันทรานุสรณ์
Not specified
นางสาวเพ็ญศรี ปลั่งกลาง
Technology
ผศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง
Science
นางมัลลิกา เจแคน
Business Administration and Accountancy
ผศ. ดร. อัมพร แซ่เอียว
Technology
ดร. แวววรี บุญเทียม
Agriculture
ศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน์
Agriculture
ผศ.ดร. แคทรียา สุทธานุช
Pharmaceutical Sciences
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
Associated Medical Science
อ.ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ
Agriculture
ศ.ดร.สพญ. ธิดารัตน์ บุญมาศ
Medicine
อ. วิภาวี ทูคำมี
Medicine
ผศ. สุภาพร มัชฌิมะปุระ
Medicine
นางพูนศรี รังษีขจี
Medicine
ศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง
Science
รศ.ดร. กิริยา สังข์ทองวิเศษ
Agriculture
นางสมสมร แก้วบริสุทธิ์
Agriculture
นางสาวปรารถนา ศรีชมภู
Medicine
ผศ. ปณคพร วรรณานนท์
Medicine
รศ. สมศักดิ์ เทียมเก่า
Medicine
เพิ่มศักดิ์ พหลภาคย์
Medicine
ศ. วิภา รีชัยพิชิตกุล
Medicine
นายธงชัย ประฏิภาณวัตร
Not specified
นายสถาพร เริงธรรม
Humanities and Social Sciences
นางสาววณิชชา ณรงค์ชัย
Humanities and Social Sciences
อ.ดร. รัฐพล ไกรกลาง
Public Health
ผศ.ดร. ศิรินันท์ กุลชาติ
Science
รศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
Engineering
ผศ.ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ
Technology
อ.ดร. ปฏิมากร พะสุวรรณ
Not specified
ศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน
Pharmaceutical Sciences
ผศ.ดร. นิศาชล แจ้งพรมมา
Science
รศ.ดร.ภญ. กนกวรรณ จารุกำจร
Pharmaceutical Sciences
นางสาวรจนา บุระคำ
Science
รศ.ดร. กานดา สายแก้ว
Engineering
นางสาวจุฑามาศ แนบทองหลาง
Not specified
นางสาวนภัสวรรณ สมบัติดี
Not specified
ศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ
Medicine
นายกิติโรจน์ หวันตาหลา
Engineering
นางสาวพัชรวิภา มณีไสย
Medicine
นายพัสกร พุทธฉายา
Not specified
รศ.ดร. บัณฑิต ยวงสร้อย
Agriculture
นายพีระ ทับบุญ
Pharmaceutical Sciences
ผศ.ดร.สมพงศ์ จันทร์แก้ว
Agriculture
นางสาวสุชาอร แสงนิพันธ์กูล
Medicine
ศ.ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง
Science
ผศ.ดร.นาฏศจี นวลแก้ว
Pharmaceutical Sciences
รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร
รศ.ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง
Agriculture
นางสาวกันติยา เพชรสง
Technology
ดร. มงคล ต๊ะอุ่น
นายชานนท์ สุนทรา
Agriculture
นายวุทิวัชฒ์ จิตจักร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวิศ เกตุแก้ว
International College
นายวุทิวัชฒ์ จิตจักร
International College
รศ. พวงรัตน์ ภักดีโชติ
Medicine
นายปรเมศ บรรเทิง
Agriculture
รศ.สพ.ญ.ดร. วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล
Agriculture
ดร. ชมพูนุท สุทธิกุล
Business Administration and Accountancy
รองศาสตราจารย์ ดร. ชีวาพัฒน์ แซ่จึง
Science
รศ.ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง
ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ดาดวง
Pharmaceutical Sciences
ศ. จินตนาภรณ์ วัฒนธร
Medicine
รศ.ดร. วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์
Science
รศ.ดร.พญ. ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย
Medicine
ดร. พงษ์สุทธิ พื้นแสน
Business Administration and Accountancy
ศ.ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง
ผศ.ดร. สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน
Agriculture
ศาสตราจารย์ ดร. ละออศรี เสนาะเมือง
International College
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาณินี นฤธาราดลย์
International College
รศ.ดร. ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์
Engineering
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แวววรี บุญเทียม
Agriculture
ผศ.ดร ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล
Pharmaceutical Sciences
รศ.ดร. วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ
Agriculture
นางสาวกุลธิดา เวทีวุฒาจารย์
Medicine
นายพีระพงษ์ วงษ์ทหาร
International College
ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม
ดร. บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ
College of Graduate Study in Management
นางสาวนิภาพร เส็งคำปาน
นายกลรัตน์ ภิรมย์อ่อน
Technology
นายวุฒิไกร บุญคุ้ม
Agriculture
ผศ.ดร. จุฑาพร แสวงแก้ว
Science
นางณัฐจรีย์ จิรัคคกุล
นายอภิรชัย วงษ์ศรีวรพล
นายวุฒิพงศ์ มหาคำ
Science
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาณุพงษ์ วันจันทึก
Engineering
นางจริงใจ อารีมิตร
Pharmaceutical Sciences
ผศ. ดร. สมพงศ์ จันทร์แก้ว
Agriculture
อ.ดร. พิมพ์นิภา หิรัณย์สร
Technology
รศ.ดร. สุภาภรณ์ พวงชมภู
Agriculture
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑารพ เพชระบูรณิน
Medicine
ผศ.ดร. อัญชลี เตชะเสน
Associated Medical Science
รศ.ดร. สุธาสินี ทัพพสารพงศ์
Pharmaceutical Sciences
นางสาวนารีรัตน์ อุณวงค์
Agriculture
นายพชร ศรีชมภู
Agriculture
รศ. ดร. วีระยุทธ สุภิวงค์
ผศ.นพ. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์
Medicine